Navigácia

Obsah

O nás

Naša materská škola Agátik sa nachádza v Liptovskom Mikuláši na sídlisku Podbreziny. Obklopená je nádhernými kopcami Tatier. Sídliskom plným zelene preteká potok Smrečianka, ktorý sa neďaleko vlieva do rieky Váh.

Brány našej MŠ sa prvýkrát otvorli 15. septembra 1987. Pôvodne vznikla ako spoločné zariadenie DJ+MŠ. Dnes má materská škola 7 tried, ktoré s úsmevom a radosťou navštevuje asi 150 detí. Poskytujeme celodennú výchovno – vzdelávaciu starostlivosť deťom od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Deťom sa venuje 15 kvalifikovaných učiteliek vrátane riaditeľky. Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu „Agátik s kamarátmi spoznáva svet“.

Súčasťou materskej školy je priestranná jedáleň, telocvičňa, máme aj vlastnú práčovňu. K materskej škole neodmysliteľne patria aj zrekonštruované terasy a krásny, rozľahlý a priestranný školský dvor. Deti tu trávia veľa času nielen pohybovými činnosťami, ale v letných mesiacoch aj rôznymi edukačnými aktivitami.

Fotogaléria

19.04.2018

Myšky v separačnom dvore

Myšky v separačnom dvore

Deti s triedy Myška pri návšteve separačného dvora pozorovali, ako sa triedia smeti a kam potom putujú...

Detail

19.04.2018

...Čím chcem byť.

...Čím chcem byť.

Mravčeky v rôznych aktivitách poznávali povolania. Svoje predstavy - Čím chcem byť - vyjadrili prostredníctvom slova i kreslením.

Detail

17.04.2018

Upracme si svoje mesto

Upracme si svoje mesto

Dnes sa deti, pani učiteľky a ostatní zamestnanci našej materskej školy zapojili do akcie vyhlásenej mestom Liptovský Mikuláš "Upracme si svoje mesto".

Detail

16.04.2018

Návšteva RGB

Návšteva RGB

Dnes sa deti z krtkovej triedy pobavili na filmovom predstavení Esa z pralesa.

Detail

Aktuality

17.04.2018

UPRACME SI SVOJE MESTO

Naša materská škola sa zapojila do akcie "Upracme si svoje mesto", ktorú organizuje mesto Liptovský Mikuláš. V utorok 17.4.2018 deti a zamestnanci MŠ - Agátik vyčistili bezprostredné okolie MŠ. Terasy MŠ skrášlili zasadenými kvietkami.

Detail Oznamy

09.04.2018

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Veľkých, malých, všetkých známych na návštevu pozývame, uvidíte, čo tu máme, kde cvičíme a papáme, aj ako sa pekne hráme... dňa 24.4.2018 v čase od 9:00-11:00 hod a od 15:00-16:00 hod

Detail Oznamy

05.04.2018

ZÁPIS DO MŠ AGÁTOVÁ NA šk.rok 2018/2019

Zápis detí do MŠ AGÁTOVÁ na školský rok 2018/2019 sa uskutoční od 2.5.2018 do 4.5.2018. Zákonný zástupca dieťaťa predloží nasledovné dokumenty: • Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, na ktorom detský lekár potvrdí zdravotný stav dieťaťa a jeho spôsobilosť navštevovať MŠ a údaje o očkovaní dieťaťa ( žiadosť je k dispozícii na našej webovej stránke www.agatik.sk , prípadne u riaditeľky MŠ ) • Dotazník pre rodičov, ktorý vyplnia zákonní zástupcovia 3 ročných detí a detí mladších ako 3 roky ( k dispozícii na webovej stránke, u riaditeľky MŠ ) • Rodný list dieťaťa ( k nahliadnutiu ) Termín prevzatia rozhodnutia o prijatí – neprijatí dieťaťa do MŠ oznámi rodičom riaditeľka MŠ do 31.5.2018.

Detail Oznamy

21.03.2018

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní pilotnej akcie Veľkonočné trhy. Svojimi výrobkami, napečenými koláčikmi, pomocou pri ich predaji a svojou účasťou tak pomohli vytvoriť príjemnú atmosféru. Získané finančné prostriedky budú použité na ďalšie aktivity detí MŠ Agátik. Ďakujeme...

Detail Oznamy

15.02.2018

JARNÉ PRÁZDNINY

Počas JARNÝCH PRÁZDNIN od 19.2.2018 do 23.2.2018 budú prihlásené deti zlúčené v triedach hlavného vchodu podľa rozpisu. Prípadné info v triede Mravček 2.poschodie.

Detail Oznamy

07.01.2018

OZNAM PRE RODIČOV

Na základe prijatého VZN č. 10/2017 Mesta Liptovský Mikuláš sa od 1.1.2018 menia mesačné poplatky za čiastočnú úhradu za pobytu dieťaťa v MŠ: deti od 3 do 6 rokov - 15€/mesačne, deti od 2 do 3 rokov - 30€/mesačne, za prázdninovú činnosť v mesiacoch júl a august - 30€/za mesiac vrátane predškolákov. Dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, príspevok za pobyt v MŠ neuhrádza. Žiadame rodičov o zmenu trvalých príkazov.

Detail Oznamy

03.12.2017

PROSÍME O PODPORU

Náš projekt"VESELO S DIVADLOM" postúpil do užšieho výberu programu Gesto pre mesto. Cieľom projektu je zabezpečiť finančné prostriedky na nákup divadelných bábok a zvieracích čiapočiek. Hlasovanie verejnosti prebieha od 1. decembra do 31. decembra 2017. Spojme svoje sily a pomôžme dobrej veci pre naše deti. Projekt a aktuálny stav hlasovania nájdete tu:

Detail Oznamy

27.09.2017

Svetový deň mlieka v školách

Dňa 27.9.2017 sa naša materská škola zapojila do Svetového dňa mlieka v školách. Aktivity, v ktorých sa deti zábavnou formou dozvedeli viac o mlieku a mliečnych výrobkoch prebiehali v jednotlivých triedach. Svoje vedomosti odmenili ochutnávkou mliečnych výrokov.

Detail Oznamy

10.10.2016

Poďakovanie

Poďakovanie za rodičovskú iniciatívu – vypracovanie projektu „ Ihrisko pre Agátikov“.

Detail Oznamy

17.02.2016

Eurorozprávky

Predškoláci z našej materskej školy pod vedením p.učiteľky Moniky Gmiterovej sa zúčastnili európskeho výtvarného projektu detí materských škôl zo slovenských miest a 3. Európskej školy v Bruseli pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ v období júl-december 2016 v Bruseli.

Detail Oznamy