Navigácia

Obsah

O nás

Naša materská škola Agátik sa nachádza v Liptovskom Mikuláši na sídlisku Podbreziny. Obklopená je nádhernými kopcami Tatier. Sídliskom plným zelene preteká potok Smrečianka, ktorý sa neďaleko vlieva do rieky Váh.

Brány našej MŠ sa prvýkrát otvorli 15. septembra 1987. Pôvodne vznikla ako spoločné zariadenie DJ+MŠ. Dnes má materská škola 7 tried, ktoré s úsmevom a radosťou navštevuje asi 150 detí. Poskytujeme celodennú výchovno – vzdelávaciu starostlivosť deťom od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Deťom sa venuje 15 kvalifikovaných učiteliek vrátane riaditeľky. Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu „Agátik s kamarátmi spoznáva svet“.

Súčasťou materskej školy je priestranná jedáleň, telocvičňa, máme aj vlastnú práčovňu. K materskej škole neodmysliteľne patria aj zrekonštruované terasy a krásny, rozľahlý a priestranný školský dvor. Deti tu trávia veľa času nielen pohybovými činnosťami, ale v letných mesiacoch aj rôznymi edukačnými aktivitami.

Fotogaléria

16.03.2018

...deti pozdravili seniorov

...deti pozdravili seniorov

Pri príležitosti MDŽ deti z mravčekovej triedy pozdravili obyvateľov Domova dôchodcov krátkym programom.

Detail

15.03.2018

Marec - mesiac knihy

Marec - mesiac knihy

Z rozprávky do rozprávky - tvorivé a šikovné Levíky

Detail

15.03.2018

Návšteva knižnice

Návšteva knižnice

Deti z Levíkovej triedy navštívili knižnicu v ZŠ - Janka Kráľa. Teta knihovníčka im porozprávala o čarovnom svete kníh.

Detail

08.03.2018

Snehulienka trochu inak

Snehulienka trochu inak

Na besede s policajtkou sa krtkovia prostredníctvom rozprávky oboznámili s témou „unesené, stratené a odídené deti“ i s formami správania sa v krízovej situácii.

Detail

Aktuality

19.03.2018

VEĽKONOČNÉ TRHY

Dňa 19.3.2018 v čase od 15.00 hod do 17.00 hod organizuje naša materská škola v spolupráci s OZ Agátik-veselá škôlka VEĽKONOČNÉ TRHY. V predajných stánkoch bude pre vás pripravených veľa nádherných výrobkov, ktoré si môžete zakúpiť. Zhotovili ich šikovné ruky mamičiek, babičiek aj pani učiteliek... Tento náš pilotný projekt podporíte aj svojou účasťou na tvorivých dielňach. Deti spolu s rodičmi si domov odnesú svoj vlastný výtvor. Veríme, že spoločne sa nám podarí vytvoriť príjemnú sviatočnú atmosféru.

Detail Akcie v šk. roku

07.01.2018

OZNAM PRE RODIČOV

Na základe prijatého VZN č. 10/2017 Mesta Liptovský Mikuláš sa od 1.1.2018 menia mesačné poplatky za čiastočnú úhradu za pobytu dieťaťa v MŠ: deti od 3 do 6 rokov - 15€/mesačne, deti od 2 do 3 rokov - 30€/mesačne, za prázdninovú činnosť v mesiacoch júl a august - 30€/za mesiac. Dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, príspevok za pobyt v MŠ neuhrádza. Žiadame rodičov o zmenu trvalých príkazov.

Detail Oznamy

03.12.2017

PROSÍME O PODPORU

Náš projekt"VESELO S DIVADLOM" postúpil do užšieho výberu programu Gesto pre mesto. Cieľom projektu je zabezpečiť finančné prostriedky na nákup divadelných bábok a zvieracích čiapočiek. Hlasovanie verejnosti prebieha od 1. decembra do 31. decembra 2017. Spojme svoje sily a pomôžme dobrej veci pre naše deti. Projekt a aktuálny stav hlasovania nájdete tu:

Detail Oznamy

01.12.2017

Hudobno-vzdelávací projekt La Musica

Dňa 30.11.2017 navštívilo našu materskú školu divadlo Theátrum. Pripravili pre nás stretnutie so zázračným učiteľom hudby ujom Doreminom, jeho pomocníkom Heligónom a pomocníčkou Violou. Previedli nás svetom rôznych hudobných žánrov.

Detail Oznamy

27.09.2017

Svetový deň mlieka v školách

Dňa 27.9.2017 sa naša materská škola zapojila do Svetového dňa mlieka v školách. Aktivity, v ktorých sa deti zábavnou formou dozvedeli viac o mlieku a mliečnych výrobkoch prebiehali v jednotlivých triedach. Svoje vedomosti odmenili ochutnávkou mliečnych výrokov.

Detail Oznamy

19.09.2017

Návšteva galérie P.M.Bohúňa

Predškoláci z triedy KRTKO boli 19.9.2017 na návšteve Liptovskej galérie P.M.Bohúňa. Pod odborným vedením pracovníkov deti spolu s pani učiteľkami objavovali krásy a zákutia tejto najväčšej galérie na Liptove. Jej priestory budú najbližšie dni skrášľovať výtvory našich malých umelcov.

Detail Oznamy

17.02.2016

Eurorozprávky

Predškoláci z našej materskej školy pod vedením p.učiteľky Moniky Gmiterovej sa zúčastnili európskeho výtvarného projektu detí materských škôl zo slovenských miest a 3. Európskej školy v Bruseli pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ v období júl-december 2016 v Bruseli.

Detail Oznamy