Navigácia

Obsah

Akcia

Obmedziť výpis akcií na


Dátum konania: calendar calendar

tr.krtko
23. 4. 2018 začiatok od 09:00
Miesto konania: Hasičská stanica
S priestormi hasičskej stanice a s prácou hasičov sa krtkovia oboznámia počas návštevy. celý text

24. 4. 2018 začiatok od 09:00
Miesto konania: MŠ Agátik
Veľkých, malých,
všetkých známych
na návštevu pozývame,
uvidíte, čo tu máme,
kde cvičíme a papáme,
aj ako sa pekne hráme...
dňa 24.4.2018 v čase od 9:00-11:00 hod a od 15:00-16:00 hod celý text

zápis
2. 5. 2018 - 4. 5. 2018 začiatok od 07:00
Miesto konania: MŠ Agátik
Zápis detí do MŠ AGÁTOVÁ na školský rok 2018/2019 sa uskutoční od 2.5.2018 do 4.5.2018. Zákonný zástupca dieťaťa predloží nasledovné dokumenty: • Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, na ktorom detský lekár potvrdí zdravotný stav dieťaťa a jeho spôsobilosť navštevovať MŠ a údaje o očkovaní dieťaťa ( žiadosť je k dispozícii na našej webovej stránke www.agatik.sk , prípadne u riaditeľky MŠ ) • Dotazník pre rodičov, ktorý vyplnia zákonní zástupcovia 3 ročných detí a detí mladších ako 3 roky ( k dispozícii na webovej stránke, u riaditeľky MŠ ) • Rodný list dieťaťa ( k nahliadnutiu ) Termín prevzatia rozhodnutia o prijatí – neprijatí dieťaťa do MŠ oznámi rodičom riaditeľka MŠ do 31.5.2018.

celý text

Návšteva galérie P.M.Bohúňa 1
3. 5. 2018 začiatok od 08:00
Miesto konania: Liptovská galéria P.M Bohúňa
Deti z triedy Krtko opäť navštívia obľúbenú galériu.Tešia sa na tvorenie z hliny. celý text

zem
9. 5. 2018 začiatok od 09:00
Miesto konania: MŠ Agátik
Deti z triedy Mravček a Krtko sa v besede Naša Zem dozvedia veľa zaujímavého o živote na Zemi. celý text

Mravčeky v Handy - Dandy 1
10. 5. 2018 začiatok od 08:30
Miesto konania: RGB
Deti z triedy Mravček sa veselo zabavia počas návštevy zábavného centra Handy - Dandy. celý text

#
12. 5. 2018 začiatok od 20:26
Miesto konania: MŠ Agátik
Deti z triedy Krtko pozdravia krátkym programom všetky mamičky. celý text

Divadlo theátrum
15. 5. 2018 začiatok od 09:30
Miesto konania: MŠ Agátik
V utorok 15.5.2018 nás navštívi Divadlo Theátrum s hudobným predstavením "Pesničkál".
...a budeme spievať! celý text

Škola v prírode 1
21. 5. 2018 - 25. 5. 2018 začiatok od 08:00
Miesto konania: Chata Spojár
Predškoláci našej MŠ sa zúčastnia pobytu v škole v prírode na chate Spojár v Žiarskej doline. celý text

Výlet do Ivachnovej 1
29. 5. 2018 začiatok od 08:00
Miesto konania: MŠ Agátik
Zaujímavá cestu vlakom a veľa zábavy na výlete čaká deti z triedy Mravček . celý text

tr.krtko
6. 6. 2018 začiatok od 09:00
Miesto konania: Dopravné ihrisko
Svoje vedomosti a zručnosti o doprave a správaní sa na ceste si krtkovia preveria na dopravnom ihrisku. celý text

Rozlúčková noc v MŠ 1
20. 6. 2018 - 21. 6. 2018 začiatok od 18:30
Miesto konania: MŠ Agátik
Deti z triedy Mravček zažijú veľa zábavy a radosti počas spoločnej rozlúčkovej noci v MŠ. celý text

tr.krtko
21. 6. 2018 - 22. 6. 2018 začiatok od 18:00
Miesto konania: MŠ Agátik
Aké čaro má noc strávená v materskej škole zistia deti s triedy Krtko. celý text