Obsah

Správy

OZNAM PRE RODIČOV

Na základe prijatého VZN č. 10/2017 Mesta Liptovský Mikuláš sa od 1.1.2018 menia mesačné poplatky za čiastočnú úhradu za pobytu dieťaťa v MŠ:

deti od 3 do 6 rokov - 15€/mesačne, deti od 2 do 3 rokov - 30€/mesačne, za prázdninovú činnosť v mesiacoch júl a august - 30€/za mesiac.

Dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, príspevok za pobyt v MŠ neuhrádza.

Žiadame rodičov o zmenu trvalých príkazov.

celý text

ostatné | 7. 1. 2018 | Autor: Erika Štricová
PROSÍME O PODPORU 1

PROSÍME O PODPORU

Náš projekt"VESELO S DIVADLOM" postúpil do užšieho výberu programu Gesto pre mesto. Cieľom projektu je zabezpečiť finančné prostriedky na nákup divadelných bábok a zvieracích čiapočiek. Hlasovanie verejnosti prebieha od 1. decembra do 31. decembra 2017. Spojme svoje sily a pomôžme dobrej veci pre naše deti.
Projekt a aktuálny stav hlasovania nájdete tu: celý text

ostatné, náš tip | 3. 12. 2017 | Autor: Erika Štricová
Hudobno-vzdelávací projekt La Musica 1

Hudobno-vzdelávací projekt La Musica

Dňa 30.11.2017 navštívilo našu materskú školu divadlo Theátrum. Pripravili pre nás stretnutie so zázračným učiteľom hudby ujom Doreminom, jeho pomocníkom Heligónom a pomocníčkou Violou. Previedli nás svetom rôznych hudobných žánrov. celý text

ostatné, náš tip | 1. 12. 2017 | Autor: Erika Štricová
Svetový deň mlieka v školách 1

Svetový deň mlieka v školách

Dňa 27.9.2017 sa naša materská škola zapojila do Svetového dňa mlieka v školách. Aktivity, v ktorých sa deti zábavnou formou dozvedeli viac o mlieku a mliečnych výrobkoch prebiehali v jednotlivých triedach. Svoje vedomosti odmenili ochutnávkou mliečnych výrokov. celý text

ostatné | 27. 9. 2017 | Autor: Erika Štricová
Návšteva galérie P.M.Bohúňa 1

Návšteva galérie P.M.Bohúňa

Predškoláci z triedy KRTKO boli 19.9.2017 na návšteve Liptovskej galérie P.M.Bohúňa. Pod odborným vedením pracovníkov deti spolu s pani učiteľkami objavovali krásy a zákutia tejto najväčšej galérie na Liptove. Jej priestory budú najbližšie dni skrášľovať výtvory našich malých umelcov. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Erika Štricová

Poďakovanie

Poďakovanie za rodičovskú iniciatívu – vypracovanie projektu „ Ihrisko pre Agátikov“. celý text

ostatné | 10. 10. 2016 | Autor: prevod admin

Eurorozprávky

Predškoláci z našej materskej školy pod vedením p.učiteľky Moniky Gmiterovej sa zúčastnili európskeho výtvarného projektu detí materských škôl zo slovenských miest a 3. Európskej školy v Bruseli pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ v období júl-december 2016 v Bruseli. celý text

ostatné | 17. 2. 2016 | Autor: prevod admin