Obsah

Správy

upracme si svoje mesto

UPRACME SI SVOJE MESTO

Naša materská škola sa zapojila do akcie "Upracme si svoje mesto", ktorú organizuje mesto Liptovský Mikuláš. V utorok 17.4.2018 deti a zamestnanci MŠ - Agátik vyčistili bezprostredné okolie MŠ. Terasy MŠ skrášlili zasadenými kvietkami. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: Erika Štricová

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Veľkých, malých,
všetkých známych
na návštevu pozývame,
uvidíte, čo tu máme,
kde cvičíme a papáme,
aj ako sa pekne hráme...
dňa 24.4.2018 v čase od 9:00-11:00 hod a od 15:00-16:00 hod
celý text

ostatné | 9. 4. 2018 | Autor: Erika Štricová
zápis

ZÁPIS DO MŠ AGÁTOVÁ NA šk.rok 2018/2019

Zápis detí do MŠ AGÁTOVÁ na školský rok 2018/2019 sa uskutoční od 2.5.2018 do 4.5.2018.
Zákonný zástupca dieťaťa predloží nasledovné dokumenty:
• Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, na ktorom detský lekár potvrdí zdravotný stav dieťaťa a jeho spôsobilosť navštevovať MŠ a údaje o očkovaní dieťaťa
( žiadosť je k dispozícii na našej webovej stránke www.agatik.sk , prípadne u riaditeľky MŠ )
• Dotazník pre rodičov, ktorý vyplnia zákonní zástupcovia 3 ročných detí a detí mladších ako 3 roky ( k dispozícii na webovej stránke, u riaditeľky MŠ )
• Rodný list dieťaťa ( k nahliadnutiu )
Termín prevzatia rozhodnutia o prijatí – neprijatí dieťaťa
do MŠ oznámi rodičom riaditeľka MŠ do 31.5.2018.

celý text

ostatné, náš tip | 5. 4. 2018 | Autor: Erika Štricová
trhy

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní pilotnej akcie Veľkonočné trhy. Svojimi výrobkami, napečenými koláčikmi, pomocou pri ich predaji a svojou účasťou tak pomohli vytvoriť príjemnú atmosféru. Získané finančné prostriedky budú použité na ďalšie aktivity detí MŠ Agátik. Ďakujeme... celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor: Erika Štricová

JARNÉ PRÁZDNINY

Počas JARNÝCH PRÁZDNIN od 19.2.2018 do 23.2.2018 budú prihlásené deti zlúčené v triedach hlavného vchodu podľa rozpisu. Prípadné info v triede Mravček 2.poschodie.

celý text

ostatné | 15. 2. 2018 | Autor: Erika Štricová

OZNAM PRE RODIČOV

Na základe prijatého VZN č. 10/2017 Mesta Liptovský Mikuláš sa od 1.1.2018 menia mesačné poplatky za čiastočnú úhradu za pobytu dieťaťa v MŠ:

deti od 3 do 6 rokov - 15€/mesačne, deti od 2 do 3 rokov - 30€/mesačne, za prázdninovú činnosť v mesiacoch júl a august - 30€/za mesiac vrátane predškolákov.

Dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, príspevok za pobyt v MŠ neuhrádza.

Žiadame rodičov o zmenu trvalých príkazov.

celý text

ostatné | 7. 1. 2018 | Autor: Erika Štricová
PROSÍME O PODPORU 1

PROSÍME O PODPORU

Náš projekt"VESELO S DIVADLOM" postúpil do užšieho výberu programu Gesto pre mesto. Cieľom projektu je zabezpečiť finančné prostriedky na nákup divadelných bábok a zvieracích čiapočiek. Hlasovanie verejnosti prebieha od 1. decembra do 31. decembra 2017. Spojme svoje sily a pomôžme dobrej veci pre naše deti.
Projekt a aktuálny stav hlasovania nájdete tu: celý text

ostatné, náš tip | 3. 12. 2017 | Autor: Erika Štricová
Svetový deň mlieka v školách 1

Svetový deň mlieka v školách

Dňa 27.9.2017 sa naša materská škola zapojila do Svetového dňa mlieka v školách. Aktivity, v ktorých sa deti zábavnou formou dozvedeli viac o mlieku a mliečnych výrobkoch prebiehali v jednotlivých triedach. Svoje vedomosti odmenili ochutnávkou mliečnych výrokov. celý text

ostatné | 27. 9. 2017 | Autor: Erika Štricová

Poďakovanie

Poďakovanie za rodičovskú iniciatívu – vypracovanie projektu „ Ihrisko pre Agátikov“. celý text

ostatné | 10. 10. 2016 | Autor: prevod admin

Eurorozprávky

Predškoláci z našej materskej školy pod vedením p.učiteľky Moniky Gmiterovej sa zúčastnili európskeho výtvarného projektu detí materských škôl zo slovenských miest a 3. Európskej školy v Bruseli pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ v období júl-december 2016 v Bruseli. celý text

ostatné | 17. 2. 2016 | Autor: prevod admin