Navigácia

Obsah

LEVÍK

Veková skupina: 4-5 ročné deti         Levíky s radosťou behajú,
Učiteľky: Alena Matejková                    pri tom si veselo vískajú.
            Bc. Daša Labašková                    Vedia si aj knižky prečítať,
                                                                          šikovne jabĺčka spočítať...
                                                                           Koľko je ich v košíčku,
                                                                           keď pridáme hruštičku?

 

Levíky zbierajú šípky na kopci...

...takto sa levíky zapojili do spoločnej akcie s LESMI SR v zbere šípok.