Navigácia

Obsah

MYŠKA

Veková skupina: 4-5 ročné deti                                     Sme šikovné myšičky,
Učiteľky: Veronika Olejárová (poverená zast. riad. MŠ)          radi sa učíme básničky.
                    Jana Surmová                                                    Kreslíme aj maľujeme,
                                                                                                             pesničky však milujeme...
                                                                                                             Tanec je náš kamarát,
                                                                                                              poďte s nami tancovať...

 

tr.