Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie:

  • Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie a podávanie žiadostí

        Stiahnuť podmienky prijímania detí a podávanie žiadostí (704.3 kB)

 

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk.rok 2021/2022

       Stiahnuť žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk.rok 2021/2022 (430.29 kB)

 

  • Dotazník pre deti 3-ročné a mladšie ako 3 roky

        Stiahnuť dotazník o dieťati k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ (750.51 kB)

 

  • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

       Stiahnuť "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"platné od 2.9.2021 (23.79 kB)  

    

  • Ospravedlnenie dieťaťa z povinného predprimárneho vzdelávanie (PPV)

       Stiahnuť ospravedlnenie dieťaťa z povinného predprimárneho vzdelávanie (13.59 kB)

 

  • Žiadosť o prerušenie dochádzky

        Stiahnuť žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ (32 kB)

 

  • Žiadosť o ukončenie dochádzky

         Stiahnuť žiadosť o ukončenie dochádzky do MŠ (30.5 kB)

 

  • Vyhlásenie k poukázaniu 2% 

        - k dispozícii od 15.1.2022

 

  • Potvrdenie o zaplatení dane 

       - k dispozícii od 15.1.2022