Navigácia

Obsah

Pre rodičov

 Zápis detí do MŠ na šk. rok 2020/2021 bude  4.5. a 5.5.2020 od 8.00 do 16.00

- Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (ďalej len žiadosť) bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí za účasti jedného zákonného zástupcu pri dodržaní prísnych bezpečnostných podmienok – rúška, rukavice, rozostupy

Na základe opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa môžu podávať žiadosti aj bez lekárskeho potvrdenia zdravotného stavu dieťaťa

- rodič môže vyplniť  online žiadosť dokumenty/elektronicka-ziadost-o-prijatie-dietata-do-ms/ a tiež online dotazník pre deti 3-ročné a mladšie dokumenty/elektronicky-dotaznik-k-prijatiu-dietata-do-ms/

- rodič si stiahne žiadosť a dotazník  (dokumenty na stiahnitie nižšie pod textom)

- rodič si môže prevziať žiadosť a dotazník priamo v MŠ (4.5. - 5.5.2020)

- vyplnenú a podpísanú žiadosť môže rodič vhodiť do poštovej schránky umiestnenej na plote MŠ

Spôsob a čas  prevzatia rozhodnutia o prijatí, prípadne neprijatí dieťaťa do MŠ bude zverejnený na našej webovej stránke: http://www.agatik.sk

Dokumenty na stiahnutie:

  • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

     Stiahnuť vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk.rok 2020/2021

     Stiahnuť žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk.rok 2020/2021

 

  • Dotazník

     Stiahnuť dotazník o dieťati k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ

 

  • Žiadosť o prerušenie dochádzky

        Stiahnuť žiadosť o prerušenie dochádzky

 

  • Žiadosť o ukončenie dochádzky

         Stiahnuť žiadosť o ukončenie dochádzky

 

  • Vyhlásenie k poukázaniu 2% 

       Stiahnuť Vyhlásenie k poukázaniu 2%

 

  • Potvrdenie o zaplatení dane 

      Stiahnuť Potvrdenie o zaplatení dane