Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie:

  • Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie a podávanie žiadostí

        Stiahnuť podmienky prijímania detí a podávanie žiadostí (704.3 kB)

 

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk.rok 2021/2022

       Stiahnuť žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk.rok 2021/2022 (430.29 kB)

 

  • Dotazník pre deti 3-ročné a mladšie ako 3 roky

        Stiahnuť dotazník o dieťati k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ (750.51 kB)

 

  • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

         Stiahnuť vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti od 3.5.2021 (21.89 kB)

 

  • Žiadosť o prerušenie dochádzky

        Stiahnuť žiadosť o prerušenie dochádzky

 

  • Žiadosť o ukončenie dochádzky

         Stiahnuť žiadosť o ukončenie dochádzky

 

  • Vyhlásenie k poukázaniu 2% 

         Stiahnuť vyhlásenie k darovaniu 2% dane (225.51 kB)

 

  • Potvrdenie o zaplatení dane 

        Stiahnuť Potvrdenie o zaplatení dane (35.78 kB)