Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie:

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2%

        Stiahnuť - Vyhlásenie 2% (155.36 kB)

 

  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov pre darovanie 2%

        Stiahnuť - Potvrdenie o zaplatenej dani (35.78 kB)

 

  • Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie a podávanie žiadostí

        Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie (432.44 kB)

 

  • Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o podpisovaní dokumentov - potrebné pri preberaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ

        Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o podpisovaní dokumentov (382.26 kB)

 

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk.rok 2023/2024

         - dokument bude pridaný v priebehu mesiaca apríl/2023 po jeho aktualizácii

 

  • Dotazník pre deti 3-ročné a mladšie ako 3 roky

        Stiahnuť dotazník o dieťati k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ (750.51 kB)

 

  • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

       Stiahnuť "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" platné od 15.08.2022 (143.97 kB)

 

  • Ospravedlnenie dieťaťa z povinného predprimárneho vzdelávanie (PPV)

       Stiahnuť ospravedlnenie dieťaťa z povinného predprimárneho vzdelávanie (13.59 kB)

 

  • Žiadosť o prerušenie dochádzky

        Stiahnuť žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ (32 kB)

 

  • Žiadosť o ukončenie dochádzky

         Stiahnuť žiadosť o ukončenie dochádzky do MŠ (30.5 kB)