Navigácia

Obsah

Odhlasovanie stravy

 

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred triednym učiteľkám, alebo ráno

od 6:00 hod najneskôr  do 6:30 hod. na telefónnom čísle kuchyne :

044/553 11 17 

 

Na základe pokynov súvisiacich s COVID-19 pracovníci kuchyne vydajú stravu len do jednorázového obalu  spoplatneného sumou 0,21€.  Zákonný zástupca môže odoberať stravu len v prvý deň ochorenia, alebo neprítomnosti dieťaťa v MŠ, ak nestihol dieťa včas zo stravy odhlásiť. Ak stravník pokračuje v chorobe alebo neprítomnosti v MŠ, zákonný zástupca je povinný v nasledujúce dni dieťa zo stravy odhlásiť.