Navigácia

Obsah

Odhlasovanie stravy

Vážení rodičia v rámci skvalitňovania služieb našej jedálne Vám od 1.3 2023 ponúkame novú službu - objednávanie stravy Internetom na strava.cz alebo cez mobilnú aplikáciu strava.cz, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť cez Obchod Play.

Aplikácia strava.cz Vám umožní :

  • prihlasovať či odhlasovať stravu prakticky odkiaľkoľvek a kedykoľvek
  • zobraziť aktuálne informácie o stave konta
  • získať okamžitý prehľad o platbách
  • prezerať prehľady o vydanej strave
  • komunikovať so školskou jedálňou z aplikácie

Prihlasovanie prebieha pod užívateľským menom a je chránené heslom.

JEDÁLEŇ:          9113

POUŽÍVATEĽ:    priezvisko.meno dieťaťa s malými písmenami napr. mrkvicka.jan

HESLO:               variabilný symbol , ktorý bol dieťaťu pridelený k platbe stravného

Prihlasovacie údaje získa zákonný zástupca od tr. učiteliek, v prípade nejasností alebo problémoch s prihlásením treba kontaktovať vedúcu jedálne.

Po prihlásení vyplňte v nastavení používateľa Vašu e-mailovú adresu a vyberte, aké informácie chcete, aby Vám Strava.cz zasielala (napr. potvrdenie objednávky, nedostatok finančných prostriedkov ...).

Stravu bude mať dieťa prihlásenú na celý mesiac (školský rok) automaticky, rodič bude stravu len odhlasovať.

Odhlásenie/prihlásenie desiaty a olovrantu sa riadi odhlásením/prihlásením obeda, takže v aplikácii zákonný zástupca odhlasuje len obed. Po odhlásení treba údaje v aplikácii odoslať - v pravo hore - až vtedy je odhláška platná.

Stravu dieťaťu už nebude môcť  zákonný zástupca odhlásiť učiteľkám na triede, ale len:

  • prostredníctvom mob. aplikácie, internetu cez strava.cz  kedykoľvek do 6:30 hod aktuálneho dňa
  • telefonicky od 6:00 hod najneskôr  do 6:30 hod aktuálneho dňa
  • telefonicky od 6:00 hod do 14:00hod deň vopred, prípadne skôr
tel.: 044/553 11 17 mob.: 0911/389 019 , 0911/332 494

V prípade, že zákonný zástupca dieťa zo stravy neodhlási, pracovníci kuchyne mu vydajú stravu do jednorazového obalu  spoplatneného sumou 0,25€ a to v čase od 11:30 hod. do 13:00 hod. 

Zákonný zástupca môže odoberať stravu len v prvý deň ochorenia, alebo neprítomnosti dieťaťa v MŠ.        Ak dieťa pokračuje v chorobe alebo neprítomnosti v MŠ, zákonný zástupca je povinný v nasledujúce dni dieťa zo stravy odhlásiť.