Navigácia

Obsah

Prevázdka MŠ od 8.3.2021

Po zhodnotení epidemiologickej situácie v meste Liptovský Mikuláš a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/10079:2-A 1810 zo dňa 2. marca 2021 vedenie mesta rozhodlo, že od 8. marca 2021 zostávajú v prevádzke všetky základné a materské školy v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti Mesta Liptovský Mikuláš, pokial‘ ich prevádzka alebo prezenčné vyučovanie nebolo prerušené rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Celé znenie usmernenia nájdete TU:   Usmernenie k prevádzke k 8.3.2021 

 

Z dôvodu neustále sa meniacich epidemiologických opatrení je treba sledovať webovú stránku MŠ. 

------------------------------------------------------------------------------
Na základe Uznesenia vlády SR č.77  je zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa v MŠ povinný preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. Dátum vykonania testu uvedie zákonný zástupca v čestnom vyhlásení  o bezinfekčnosti každý pondelok, po dobu trvania núdzového stavu t.j do 19.3.2021.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (674.37 kB) 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

O nás

     Naša materská škola Agátik sa nachádza v Liptovskom Mikuláši na sídlisku Podbreziny. Obklopená je nádhernými kopcami Tatier. Sídliskom plným zelene preteká potok Smrečianka, ktorý sa neďaleko vlieva do rieky Váh.

     Brány našej MŠ sa prvýkrát otvorli 15. septembra 1987. Pôvodne vznikla ako spoločné zariadenie DJ+MŠ. Dnes má materská škola 7 tried, ktoré s úsmevom a radosťou navštevuje asi 150 detí. Poskytujeme celodennú výchovno – vzdelávaciu starostlivosť deťom od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Deťom sa venuje 15 kvalifikovaných učiteliek vrátane riaditeľky. Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu „Agátik s kamarátmi spoznáva svet“.

     Materskú školu tvoria triedy s moderným vybavením, telocvičňa, vlastná  práčovňa. Súčasťou je školská kuchyňa a  priestranná jedáleň. K materskej škole neodmysliteľne patria aj zrekonštruované terasy, krásny a priestranný školský dvor. Deti tu trávia veľa času nielen pohybovými činnosťami, ale v letných mesiacoch aj rôznymi výchovno-vzdelávacími  aktivitami.

Fotogaléria

06.03.2021

Z rozprávky do rozprávky tr.Myška

Z rozprávky do rozprávky tr.Myška

Marec - mesiac knihy myšky začali v "KNIŽNICI" a výrobou papiera. Navštívili bábkové divadlo O psíčkovi a mačičke, zahrali si v rozprávke O Pampúšikovi a vyskúšali si vodenie bábky (marionety) Pinocchia. Dozvedeli sa "Ako vzniká kniha", vyrobili leporelo i záložku do knihy.

Detail

02.03.2021

Oblečiem si kožúšok tr.Krtko

Oblečiem si kožúšok tr.Krtko

Deti si rozprávali o zime a zimnom oblečení, spoločne si zahrali divadielko o Deduškovej rukavičke...

Detail

19.02.2021

Staráme sa o zvieratká

Staráme sa o zvieratká

Keď je zima, keď je mráz, naša pomoc je tu zas. Žitko, proso, slnečnica, spevom vtáčik zavďačí sa.

Detail

19.02.2021

Oblečiem si kožúšok tr. Levík

Oblečiem si kožúšok tr. Levík

Deduškova rukavička, to je teplý dom, celú zimu až do leta budem bývať v ňom...

Detail

19.02.2021

Tvoríme s LEGOm tr.Myška

Tvoríme s LEGOm tr.Myška

S tým našim legom radi sa hráme a veľkú radosť z neho zas máme. Postavíme vlak, postavíme hrad, lego je super - dobrý kamarát!

Detail

Aktuality

06.03.2021

logo

Prevádzka MŠ od 8.3.2021

Od pondelka 8.3.2021 môžu do MŠ nastúpiť všetky deti (ktorých rodičia prejavia záujem). Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa v MŠ je povinný preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. Viac...

Detail

01.03.2021

logo

NOVÉ OPATRENIA VLÁDY

Na základe nových opatrení vlády SR bude od 3.3. 2021 MŠ pravdepodobne otvorená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo tých, ktorým povaha práce nedovoľuje vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

Detail

19.02.2021

2%

Vážení rodičia.

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o venovanie 2% z Vašej dane v prospech OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA AGÁTIK-VESELÁ ŠKÔLKA. Ďakujeme. viac na ...

Detail

04.02.2021

hurá

OTVÁRAME BRÁNY NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY AGÁTIK

Od pondelka 8.2.2021 otvára materská škola Agátik všetkých sedem tried. Podmienkou pre nástup dieťaťa do materskej školy je negatívny test na COVID-19 jedného zákonného zástupcu, a čestné vyhlásenie o negatívnom teste na COVID-19.

Detail

27.01.2021

logo

0ZNAM

Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie rozhodnutím Mesta Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľa, bude MŠ Agátová od 1.2.2021 zatvorená. Prihlásené deti, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce, budú zaradené do MŠ Kláštorná.

Detail

24.01.2021

sme doma

ZASE SME DOMA

Je to skoro rok od vtedy, kedy sme na našej webovej stránke vytvorili záložku "SME DOMA" Aj teraz počas týždňov, kedy bude naša MŠ zatvorená budeme Vám ponúkať niekoľko vzdelávacích aktivít pre deti. Aktivity, ktoré pripravíme, sú dobrovoľné, nemusíte ich vypracovať všetky. Vyberte si tie, ktoré sa Vám a Vašim deťom páčia. Nechajte deti pracovať aj samostatne, uvidíte - sú šikovné, iste to zvládnu.

Detail

21.01.2021

logo

OZNAM

Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie rozhodnutím Mesta Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľa, bude MŠ Agátová od 25.1.2021 zatvorená. Prihlásené deti, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce, budú zaradené do MŠ Kláštorná.

Detail