Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

#

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

Materská škola Agátová je počas letných prázdnin v prevádzke od 1.7.2022 do 15.7.2022. Zoznamy detí, ktoré sú počas letných prázdnin do MŠ Agátová prihlásené, budú vyvesené 30.6.2022 na hlavnom vchode. celý text

ostatné | 27. 6. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

OLYMPIJSKY TROJBOJ

Predškoláci z tried Krtko a Mravček, deti z tried Myška a Levík si vo svojich kategóriách zmerali sily v olympijskom trojboji: beh na 20m, hod loptou a skok do diaľky. Škôlkari z tried Sloník, Žabka a Slniečko súťažili v obratnosti na troch stanovištiach. Odmenené boli všetky zúčastnené deti. celý text

ostatné | 22. 6. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ

V dňoch 22. a 23.6.2022 v čase od 10.30hod do 15.00hod zákonní zástupcovia prijatých detí na šk.rok 2022/2023(po telefonickom kontakte) prídu do riaditeľne MŠ podpísať a prevziať rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Viac: celý text

ostatné | 16. 6. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

PLATBY NA LETNÉ PRÁZDNINY

Prosíme rodičov, ktorí cez letné prázdniny prihlásili svoje deti do MŠ (MŠ Agátová a iné MŠ) aby platby - školné a stravné uhradili najneskôr do 20.6.2022 a to za oba mesiace (júl, august) na účty našej MŠ!!!
V prípade preplatku za stravu treba ohľadom platby kontaktovať vedúcu šk. jedálne. celý text

ostatné | 13. 6. 2022 | Autor: Erika Štricová
dúhový kolotoč

Dúhový kolotoč 2022

Aj tento rok sa naša MŠ zapojila do výtvarnej súťaže vyhlásenej MŠVVaŠ DÚHOVÝ KOLOTOČ na tému: "DETI DEŤOM MAĽUJÚ ROZPRÁVKU". Do súťaže sme vybrali a poslali pätnásť detských prác. celý text

ostatné | 7. 6. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

Literárno-dramatická olympiáda

Naša materská škola prijala pozvanie na literárno-dramatickú olympiádu "Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY", ktorú dňa 7.6.2022 zorganizovala MŠ Kláštorná. Našu MŠ reprezentovali deti Lejka, Lucka a Matúško z triedy Mravček. Foto... celý text

ostatné | 7. 6. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

Logická olympiáda pre najmenších

Štyri triedy našej MŠ - Levík, Myška, Mravček, Krtko-sa zapojili do Logickej olympiády pre najmenších. Úlohy preverili ich logické myslenie, pamäť, tvorenie pojmov a precvičenie motoriky. Viac info... celý text

ostatné | 31. 5. 2022 | Autor: Erika Štricová
sadenie mája

"SADENIE MÁJA"

Zachovávanie ľudových zvykov a tradícií je súčasťou života detí v našej materskej škole, a tak po "Vynesení Moreny" a privítaní Jari si v pondelok 30.mája o 10:00hod deti a zamestnanci našej MŠ pripomenú ďalší zo zvykov nášho kraja "SADENIE MÁJA" celý text

ostatné, náš tip | 24. 5. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

Celoslovenská výtvarná súťaž

Naša materská škola Agátik sa zapojila do Celoslovenskej výtvarnej súťaže detí predškolského veku - Obrázok pre Darinku "Voňavé leto". Do súťaže mohlo byť zaslaných len päť prác za organizáciu, takže výber bol véééééééľmi náročný :) celý text

ostatné, náš tip | 19. 5. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

ČERSTVÉ HLAVIČKY

Naša MŠ Agátik sa zapojila do projektu ČERSTVÉ HLAVIČKY, v ktorom môžete svojím hlasovaním zabezpečiť prísun kvalitného a čerstvého ovocia alebo zeleniny na celý nasledujúci školský rok. Stačí každý deň v období od 28.4. do 1.6.2022 zahlasovať za našu MŠ. Viac... celý text

ostatné, náš tip | 6. 5. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Dňa 28.apríla 2022 (štvrtok) MŠ Agátová otvorí svoje priestory pre rodičov a deti, ktoré začnú našu MŠ navštevovať v šk. roku 2022/2023. V čase od 9:00-11:00hod a 15:00-16:00hod budú pre deti pripravené rôzne aktivity. Rodičia sa budú môcť informovať o možnostiach, ktoré MŠ ponúka. celý text

ostatné | 23. 4. 2022 | Autor: Erika Štricová
logo

Zmena prevádzky MŠ Agátová

Od 25.4.2022 (pondelok) bude prevádzka Materskej školy - Agátová od 6:30hod - do 16:30hod. celý text

ostatné, náš tip | 20. 4. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

ZMENA - Vynášanie Moreny

Z dôvodu nepriaznivého počasia deti našej materskej školy – Agátik sa so zimou rozlúčia:
4.4.2022 (pondelok) o 10:00hod
Sprievod s MORENOU pôjde z MŠ cez pešiu zónu k Smrečianke, kde spevom a hrami deti privítajú JAR.
celý text

ostatné | 1. 4. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

OZNAM - Zmena platieb za stravu

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2022/VZN sa od 1.4.2022 mení výška príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa za stravu poskytnutú v školskej jedálni. celý text

ostatné | 31. 3. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA šk.rok 2022-2023

Zápis detí do MŠ Agátová na šk. rok 2022/2023
sa uskutoční v termíne: od 2.mája do 6.mája 2022 celý text

ostatné | 24. 3. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

Informácie k posúdeniu školskej zrelosti

Ešte raz CPPPap pripravilo pre zákonných zástupcov detí s povinným predprimárnym vzdelávaním (predškolákov) webinár na tému: "Čo by malo vedieť dieťa pred vstupom do ZŠ." Viac info TU: celý text

ostatné | 21. 3. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

OZNAM

Z dôvodu poruchy telefónneho spojenia pre odhlasovanie stravy na telefónnom čísle 044/5531117 volajte v prípade potreby na t.č. 0911/389019. celý text

ostatné | 15. 3. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

2% z Vašej dane

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o venovanie 2% z Vašej zaplatenej dane za rok 2021 v prospech:
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA AGÁTIK-VESELÁ ŠKÔLKA.
Získané prostriedky budú použité na aktivity pre deti, modernizáciu interiéru a exteriéru MŠ a zabezpečenie didaktických pomôcok. celý text

ostatné | 3. 3. 2022 | Autor: Erika Štricová
mravček

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

Milí predškoláci - Mravčekovia,keďže nemôžete ísť tento týždeň do materskej školy, pani učiteľky pre vás pripravili niekoľko úloh, pracovných listov a básničiek, s ktorými sa môžete zabaviť, precvičiť šikovné prstíky i niečo nové sa naučiť.Viac... celý text

ostatné | 21. 2. 2022 | Autor: Erika Štricová
logo

OZNAM

PROSÍME ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ABY SLEDOVALI A NAĎALEJ DODRŽIAVALI AKTUÁLNE OPATRENIA SÚVISIACE S OCHORENÍM COVID 19!!!
Ďakujeme za súčinnosť a spoluprácu. celý text

ostatné | 5. 1. 2022 | Autor: Erika Štricová
tr.krtko

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

Milí predškoláci - Krtkovia,keďže nemôžete ísť tento týždeň do materskej školy, pani učiteľky pre vás pripravili niekoľko úloh, pracovných listov a básničiek, s ktorými sa môžete zabaviť, precvičiť šikovné prstíky i niečo nové sa naučiť.Viac... celý text

ostatné | 5. 12. 2021 | Autor: Erika Štricová
krabičky

KRABIČKY PLNÉ LÁSKY

Naša materská škola sa zapojila do celoslovenskej výzvy "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?". S pomocou rodičov sa nám podarilo naplniť a odovzdať 40 krabíc plných lásky určených pre seniorov na celom Slovensku. Foto viď galéria... celý text

ostatné, náš tip | 5. 12. 2021 | Autor: Erika Štricová
oznam

VÁŽENÍ RODIČIA

V dôsledku opatrení, ktoré určujú zákaz vstupu cudzím osobám do priestorov budovy MŠ, s výnimkou tých, ktorí sú v režime OP (očkovaný, prekonaný), riaditeľka MŠ rozhodla, že rodičia, ktorí nemajú inú možnosť, môžu odovzdať a prevziať dieťa nasledovne. Viac: celý text

ostatné | 30. 11. 2021 | Autor: Erika Štricová
oznam

OZNAM

VSTUP CUDZÍM OSOBÁM DO PRIESTOROV ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA JE ZAKÁZANÝ ALEBO POVOLENÝ IBA V REŽIME OP (OČKOVANÝ, PREKONANÝ) SO SÚHLASOM RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY. Viac... celý text

ostatné | 28. 11. 2021 | Autor: Erika Štricová
Zverejnenie výzvy na voľby členov Rady školy 1

Zverejnenie výzvy na voľby členov Rady školy

Mesto Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľ MŠ Agátová 637 v Liptovskom Mikuláši, vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri MŠ Agátová 637.
Dokument je k nahliadnutiu v prílohe.
celý text

ostatné | 26. 10. 2021 | Autor: Darina Vinčálková
dobrotkovo

DOBROTKOVO

Naša materská škola sa zapojila do súťaže "DOBROTKOVO" v ktorej môžeme pre našu materskú školu získať nemalé finančné prostriedky. Veríme, že s Vašou pomocou sa nám to podarí. Bližšie info... celý text

ostatné, náš tip | 30. 9. 2021 | Autor: Erika Štricová
šípky

ZBER ŠÍPOK

Naša materská škola Agátik sa už po štvrtý krát zapojí do projektu ZBER ŠÍPOK S LESMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
Zber bude prebiehať od 27.9. 2021 do 21.10.2021 do 8.00hod. Čerstvé plody šípok treba odvážiť a odovzdať pani učiteľkám v triedach. celý text

ostatné | 27. 9. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

Písomné výhlásenie o bezpríznakovosti

Na stránke je zverejnené aktuálne "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti", ktoré odovzdá zákonný zástupca dieťaťa pri prvom nástupe do MŠ a po 3 a viac po sebe nasledujúcich dňoch neprítomnosti dieťaťa v MŠ (vrátane víkendov a sviatkov). celý text

ostatné | 31. 8. 2021 | Autor: Erika Štricová
dokumenty

Aktualizácia dokumentov

Na stránke boli aktualizované dokumenty platné pre školský rok 2021/2022: "Školský poriadok" a "Pokyny upravujúce podmienky a organizáciu výchovy a vzdelávania po dobu trvania pandémie COVID-19" celý text

ostatné, náš tip | 24. 8. 2021 | Autor: Erika Štricová
Novinky od nás do Vášho mobilu 1

Novinky od nás do Vášho mobilu

Je tu pre Vás mobilná aplikácia V OBRAZE. Ak ju ešte nemáte stiahnutú, veľmi jednoducho a rýchlo si ju nainštalujete. Táto služba je pre všetkých občanov zdarma. celý text

ostatné | 16. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 4
posledná