Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

tlačivá

Písomné výhlásenie o bezpríznakovosti - ZMENA

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii a zaradeniu nášho okresu do oranžovej farby - vo fáze ostražitosti, je zákonný zástupca povinný "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" vypísať po každej neprítomnosti dieťaťa v MŠ vrátane víkendov a sviatkov. celý text

ostatné | 13. 9. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

Písomné výhlásenie o bezpríznakovosti

Na stránke je zverejnené aktuálne "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti", ktoré odovzdá zákonný zástupca dieťaťa pri prvom nástupe do MŠ a po 3 a viac po sebe nasledujúcich dňoch neprítomnosti dieťaťa v MŠ (vrátane víkendov a sviatkov). celý text

ostatné | 31. 8. 2021 | Autor: Erika Štricová
dokumenty

Aktualizácia dokumentov

Na stránke boli aktualizované dokumenty platné pre školský rok 2021/2022: "Školský poriadok" a "Pokyny upravujúce podmienky a organizáciu výchovy a vzdelávania po dobu trvania pandémie COVID-19" celý text

ostatné, náš tip | 24. 8. 2021 | Autor: Erika Štricová
Novinky od nás do Vášho mobilu 1

Novinky od nás do Vášho mobilu

Je tu pre Vás mobilná aplikácia V OBRAZE. Ak ju ešte nemáte stiahnutú, veľmi jednoducho a rýchlo si ju nainštalujete. Táto služba je pre všetkých občanov zdarma. celý text

ostatné | 16. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
logo

Stretnutie rodičov novoprijatých detí

Dňa 26.8.2021 (štvrtok) o 13:00 hod sa uskutoční stretnutie rodičov novoprijatých detí v školskom roku 2021/2022 v jedálni MŠ, kde sa rodičia dozvedia bližšie informácie o nástupe ich dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od 2.9.2021 a pokyny k platbám (platby za stravu a školné). Viac... celý text

ostatné, náš tip | 9. 8. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

Prevádzka materskej školy

Materská škola Agátová je počas letných prázdnin v prevádzke od 1.7.2021 do 16.7.2021. Prevádzka v školskom roku 2021/2022 začína 2.9.2021. celý text

ostatné, náš tip | 1. 7. 2021 | Autor: Erika Štricová
učíme sa von

Deň vyučovania vonku

Naša materská škola sa 20.mája 2021 zapojí svojimi vzdelávacími aktivitami realizovanými v areáli MŠ a blízkom okolí do Dňa vyučovania vonku (Outdoor classroom day) celý text

ostatné | 16. 5. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Riaditeľka Materskej školy - Agátik zverejňuje ponuku voľného pracovného miesta na pozíciu: UĆITEĹ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA. Bližšie informácie TU: celý text

ostatné | 6. 5. 2021 | Autor: Erika Štricová
covid

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA O BEZINFEKČNOSTI

Od 3.5.2021 zákonný zástupca dieťaťa pri prvom nástupe a pri
prerušení dochádzky na viac 3dni (vrátane víkendov a sviatkov) odovzdá triednej učiteľke Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Viac... celý text

ostatné | 30. 4. 2021 | Autor: Erika Štricová
zápis

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA šk.rok 2021/2022

- bude prebiehať od 3.5. do 7.5.2021. Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2021 a žiadosť sú zverejnené na webovej stránke našej materskej školy. Viac... celý text

ostatné | 8. 4. 2021 | Autor: Erika Štricová
vp

Prevádzka MŠ počas veľkonočných prázdnin

Počas veľkonočných prázdnin 1.4. a 6.4.2021 bude MŠ Agátik v prevádzke pre prihlásené deti, ktoré sú rozdelené do tried Sloník a Mravček (v hlavnom vchode MŠ).
Prevádzka MŠ v štandardnom režime bude pokračovať 7.4.2021 (streda). celý text

ostatné | 31. 3. 2021 | Autor: Erika Štricová
mravček

UKONČENIE KARANTÉNY

Dňom 19.3.2021 končí karanténa v triede MRAVČEK. Prevádzka sa začne 22.3.2021, deti budú automaticky od tohoto dňa prihlásené na stravu. celý text

ostatné | 19. 3. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

Prevádzka MŠ od 8.3.2021

Od pondelka 8.3.2021 môžu do MŠ nastúpiť všetky deti (ktorých rodičia prejavia záujem). Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa v MŠ je povinný preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. Viac... celý text

ostatné | 6. 3. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

NOVÉ OPATRENIA VLÁDY

Na základe nových opatrení vlády SR bude od 3.3. 2021 MŠ pravdepodobne otvorená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo tých, ktorým povaha práce nedovoľuje vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Erika Štricová
2%

Vážení rodičia.

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o venovanie 2% z Vašej dane v prospech OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA AGÁTIK-VESELÁ ŠKÔLKA. Ďakujeme. viac na ...
celý text

ostatné | 19. 2. 2021 | Autor: Erika Štricová
hurá

OTVÁRAME BRÁNY NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY AGÁTIK

Od pondelka 8.2.2021 otvára materská škola Agátik všetkých sedem tried. Podmienkou pre nástup dieťaťa do materskej školy je negatívny test na COVID-19 jedného zákonného zástupcu, a čestné vyhlásenie o negatívnom teste na COVID-19. celý text

ostatné | 4. 2. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

0ZNAM

Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie rozhodnutím Mesta Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľa, bude MŠ Agátová od 1.2.2021 zatvorená. Prihlásené deti, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce, budú zaradené do MŠ Kláštorná. celý text

ostatné | 27. 1. 2021 | Autor: Erika Štricová
sme doma

ZASE SME DOMA

Je to skoro rok od vtedy, kedy sme na našej webovej stránke vytvorili záložku "SME DOMA" Aj teraz počas týždňov, kedy bude naša MŠ zatvorená budeme Vám ponúkať niekoľko vzdelávacích aktivít pre deti. Aktivity, ktoré pripravíme, sú dobrovoľné, nemusíte ich vypracovať všetky. Vyberte si tie, ktoré sa Vám a Vašim deťom páčia. Nechajte deti pracovať aj samostatne, uvidíte - sú šikovné, iste to zvládnu. celý text

ostatné | 24. 1. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

RIADITEĽKA MŚ AGÁTIK ZVEREJŇUJE PONUKU VOĽNÉHHO PRACOVNÉHO MIESTA NA POZÍCIU:
UĆITEĹ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA. Bližšie informácie TU: celý text

ostatné | 22. 1. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

OZNAM

Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie rozhodnutím Mesta Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľa, bude MŠ Agátová od 25.1.2021 zatvorená. Prihlásené deti, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce, budú zaradené do MŠ Kláštorná. celý text

ostatné | 21. 1. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

OZNAM

Od 18.1.2021 z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie ostáva MŠ Agátik v rovnakom prevázdkovom režime ako tento týždeň - t.j.len pre deti zákonných zástupcov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. celý text

ostatné, náš tip | 14. 1. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

OZNAM

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie bude Materská škola Agátik od 11.1.2021 v prevádzke len pre deti zákonných zástupcov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Prosíme rodičov, aby sa pri odovzdaní dieťaťa preukázali potvrdením o výkone práce od zamestnávateľa a aby sledovali informácie na stránke www.agatik.sk vzhľadom na rýchlo sa meniace epidemiologické nariadenia. celý text

ostatné | 9. 1. 2021 | Autor: Erika Štricová
€

ZMENA POPLATKOV

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č.15/2020/VZN platného od 1.1.2021 sa upravuje príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. Výška príspevku je mesačne 20€/na dieťa-jednotne pre všetky deti . Školné sa neuhrádza za dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (predškoláci). Úplné znenie VZN tu: celý text

ostatné, náš tip | 2. 1. 2021 | Autor: Erika Štricová
zvonček

Vianočný pozdrav detí MŠ Agátik

Milí rodičia, blížia sa Vianoce - sviatky pokoja, lásky, vzájomného porozumenia, stretávania sa. Momentálna situácia však nedovoľuje pozvať Vás k nám do materskej školy, preto sme s deťmi pripravili pre Vás malé prekvapenie.
Každý deň až do Štedrého dňa prinesú vianočný pozdrav do Vašich domovov deti jednej z našich tried. 24.12.2020 na Vás čaká malý bonus - "Ako sme pripravovali vianočné prekvapenie" celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Erika Štricová
pozdrav

Pozdravy pre seniorov

Naša materská škola sa zapojila do výzvy mesta Liptovský Mikuláš. Pani učiteľky so svojimi deťmi zhotovili vianočné pozdravy pre seniorov, ktorí vianočné sviatky strávia v zariadeniach sociálnych služieb mesta. Časť pozdravov sme doručili i do Centra sociálnych služieb ANIMA na Podbrezinách. celý text

ostatné, náš tip | 14. 12. 2020 | Autor: Erika Štricová
jesenné prázdniny

JESENNÉ PRÁZDNINY

Oznamujem rodičom detí, že MŠ Agátik bude počas jesenných prázdnin 6.11. a 9.11.2020 z rozhodnutia zriaďovateľa pre nízky počet prihlásených detí ZATVORENÁ.
Prevádzka MŠ po druhom kole celoplošného testovania bude pokračovať 10.11.2020 (utorok). Viac... celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor: Erika Štricová
Oznam 1

Oznam

Na základe informácie od spoločnosti LESY Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že projekt ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI SR sa z dôvodu zlého počasia a aj nepriaznivej pandemickej situácie skončil o týždeň skôr v piatok 16. októbra 2020. Vyhodnotenie prebehne v plánovanom termíne. Rodičom a deťom, ktorí sa do zberu zapojili ďakujeme. celý text

ostatné | 17. 10. 2020 | Autor: Erika Štricová
šípky

ZBER ŠÍPOK

Naša materská škola Agátik sa už po štvrtý krát zapojí do projektu ZBER ŠÍPOK S LESMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
Zber bude prebiehať od 21.9. 2020 do 16.10.2020. Čerstvé plody šípok treba odvážiť a odovzdať pani učiteľkám v triedach najlepšie v pondelok a piatok. Získané finančné prostriedky OZ Agátik-veselá škôlka použije pri organizovaní rôznych podujatí pre deti našej MŠ. Najúspešnejšia trieda z našej MŠ bude odmenená košíkom plným ovocia.
celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor: Erika Štricová
germicídne žiariče

NOVINKA - GERMICÍDNE ŽIARIČE

Naša materská škola v spolupráci s OZ Agátik-veselá škôlka z dôvodu predchádzania chorobnosti a vzhľadom na opatrenia súvisiace s COVID-19 zakúpila 5ks germicídnych žiaričov. Žiariče dezinfikujú vzduch od rôznych mikroorganizmov ako sú baktérie, vírusy a prvoky pomocou UVC žiarenia, ktoré účinne niči mikroorganizmy a spôsobuje fotochemický rozpad ich DNA.

Tento uzavretý typ žiariča slúži na nepriame ožarovanie miestnosti a môže byť použitý v plnej prevádzke aj za prítomnosti detí a dospelých, pretože nemá žiadne nežiadúce účinky a vplyv na ľudský organizmus. celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Erika Štricová
začiatok

Začiatok školského roka 2020/2021

Prevádzka MŠ Agátik v šk.roku 2020/2021 sa začína 2.9.2020 (streda). Zoznamy detí sú zverejnené na vchodových dverách pavilónov a vo vitríne na plote MŠ.
Z dôvodu COVID opatrení je prevádzka MŠ zmenená od 6:30hod do 16:00hod až do odvolania. Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred, alebo ráno v čase od 6:00hod najneskôr do 6:30hod na telefónnom čísle kuchyne: 044/553 11 17. celý text

ostatné | 23. 8. 2020 | Autor: Erika Štricová
prvá prechádzajúci
z 3
posledná