Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

logo

OZNAM

PROSÍME ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ABY SLEDOVALI A NAĎALEJ DODRŽIAVALI AKTUÁLNE OPATRENIA SÚVISIACE S OCHORENÍM COVID 19!!!
Ďakujeme za súčinnosť a spoluprácu. celý text

ostatné | 5. 1. 2022 | Autor: Erika Štricová
ponuka práce

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

RIADITEĽKA MŚ AGÁTIK ZVEREJŇUJE PONUKU VOĽNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA NA POZÍCIU: Učiteľ predprimárneho vzdelávania. Bližšie informácie TU: celý text

ostatné | 20. 12. 2021 | Autor: Erika Štricová
tr.krtko

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

Milí predškoláci - Krtkovia,keďže nemôžete ísť tento týždeň do materskej školy, pani učiteľky pre vás pripravili niekoľko úloh, pracovných listov a básničiek, s ktorými sa môžete zabaviť, precvičiť šikovné prstíky i niečo nové sa naučiť.Viac... celý text

ostatné | 5. 12. 2021 | Autor: Erika Štricová
krabičky

KRABIČKY PLNÉ LÁSKY

Naša materská škola sa zapojila do celoslovenskej výzvy "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?". S pomocou rodičov sa nám podarilo naplniť a odovzdať 40 krabíc plných lásky určených pre seniorov na celom Slovensku. Foto viď galéria... celý text

ostatné, náš tip | 5. 12. 2021 | Autor: Erika Štricová
levík

OZNAM

Karanténa v triede LEVÍK nariadená RÚVZ trvá do 6.12.2021 vrátane. Prevádzka triedy bude obnovená v utorok 7.12.2021. Deti budú zo stravy automaticky odhlásené. celý text

ostatné | 3. 12. 2021 | Autor: Erika Štricová
krtko

OZNAM

Trieda KRTKO je od 1.12.2021 do 10.12.2021 (piatok) z nariadenia RÚVZ v karanténe. Prevádzka triedy bude obnovená v pondelok 13.12.2021. Deti budú zo stravy automaticky odhlásené. celý text

ostatné | 2. 12. 2021 | Autor: Erika Štricová
oznam

VÁŽENÍ RODIČIA

V dôsledku opatrení, ktoré určujú zákaz vstupu cudzím osobám do priestorov budovy MŠ, s výnimkou tých, ktorí sú v režime OP (očkovaný, prekonaný), riaditeľka MŠ rozhodla, že rodičia, ktorí nemajú inú možnosť, môžu odovzdať a prevziať dieťa nasledovne. Viac: celý text

ostatné | 30. 11. 2021 | Autor: Erika Štricová
oznam

OZNAM

VSTUP CUDZÍM OSOBÁM DO PRIESTOROV ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA JE ZAKÁZANÝ ALEBO POVOLENÝ IBA V REŽIME OP (OČKOVANÝ, PREKONANÝ) SO SÚHLASOM RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY. Viac... celý text

ostatné | 28. 11. 2021 | Autor: Erika Štricová
ponuka práce

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

RIADITEĽKA MŚ AGÁTIK ZVEREJŇUJE PONUKU VOĽNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA NA POZÍCIU:
KUCHÁR - KUCHÁRKA (na plný pracovný úväzok)
Bližšie informácie TU: celý text

ostatné, náš tip | 13. 11. 2021 | Autor: Erika Štricová
Zverejnenie výzvy na voľby členov Rady školy 1

Zverejnenie výzvy na voľby členov Rady školy

Mesto Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľ MŠ Agátová 637 v Liptovskom Mikuláši, vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri MŠ Agátová 637.
Dokument je k nahliadnutiu v prílohe.
celý text

ostatné | 26. 10. 2021 | Autor: Darina Vinčálková
dobrotkovo

DOBROTKOVO

Naša materská škola sa zapojila do súťaže "DOBROTKOVO" v ktorej môžeme pre našu materskú školu získať nemalé finančné prostriedky. Veríme, že s Vašou pomocou sa nám to podarí. Bližšie info... celý text

ostatné, náš tip | 30. 9. 2021 | Autor: Erika Štricová
šípky

ZBER ŠÍPOK

Naša materská škola Agátik sa už po štvrtý krát zapojí do projektu ZBER ŠÍPOK S LESMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
Zber bude prebiehať od 27.9. 2021 do 21.10.2021 do 8.00hod. Čerstvé plody šípok treba odvážiť a odovzdať pani učiteľkám v triedach. celý text

ostatné | 27. 9. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

Písomné výhlásenie o bezpríznakovosti

Na stránke je zverejnené aktuálne "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti", ktoré odovzdá zákonný zástupca dieťaťa pri prvom nástupe do MŠ a po 3 a viac po sebe nasledujúcich dňoch neprítomnosti dieťaťa v MŠ (vrátane víkendov a sviatkov). celý text

ostatné | 31. 8. 2021 | Autor: Erika Štricová
dokumenty

Aktualizácia dokumentov

Na stránke boli aktualizované dokumenty platné pre školský rok 2021/2022: "Školský poriadok" a "Pokyny upravujúce podmienky a organizáciu výchovy a vzdelávania po dobu trvania pandémie COVID-19" celý text

ostatné, náš tip | 24. 8. 2021 | Autor: Erika Štricová
Novinky od nás do Vášho mobilu 1

Novinky od nás do Vášho mobilu

Je tu pre Vás mobilná aplikácia V OBRAZE. Ak ju ešte nemáte stiahnutú, veľmi jednoducho a rýchlo si ju nainštalujete. Táto služba je pre všetkých občanov zdarma. celý text

ostatné | 16. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
logo

Stretnutie rodičov novoprijatých detí

Dňa 26.8.2021 (štvrtok) o 13:00 hod sa uskutoční stretnutie rodičov novoprijatých detí v školskom roku 2021/2022 v jedálni MŠ, kde sa rodičia dozvedia bližšie informácie o nástupe ich dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od 2.9.2021 a pokyny k platbám (platby za stravu a školné). Viac... celý text

ostatné, náš tip | 9. 8. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

Prevádzka materskej školy

Materská škola Agátová je počas letných prázdnin v prevádzke od 1.7.2021 do 16.7.2021. Prevádzka v školskom roku 2021/2022 začína 2.9.2021. celý text

ostatné, náš tip | 1. 7. 2021 | Autor: Erika Štricová
učíme sa von

Deň vyučovania vonku

Naša materská škola sa 20.mája 2021 zapojí svojimi vzdelávacími aktivitami realizovanými v areáli MŠ a blízkom okolí do Dňa vyučovania vonku (Outdoor classroom day) celý text

ostatné | 16. 5. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Riaditeľka Materskej školy - Agátik zverejňuje ponuku voľného pracovného miesta na pozíciu: UĆITEĹ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA. Bližšie informácie TU: celý text

ostatné | 6. 5. 2021 | Autor: Erika Štricová
covid

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA O BEZINFEKČNOSTI

Od 3.5.2021 zákonný zástupca dieťaťa pri prvom nástupe a pri
prerušení dochádzky na viac 3dni (vrátane víkendov a sviatkov) odovzdá triednej učiteľke Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Viac... celý text

ostatné | 30. 4. 2021 | Autor: Erika Štricová
zápis

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA šk.rok 2021/2022

- bude prebiehať od 3.5. do 7.5.2021. Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2021 a žiadosť sú zverejnené na webovej stránke našej materskej školy. Viac... celý text

ostatné | 8. 4. 2021 | Autor: Erika Štricová
vp

Prevádzka MŠ počas veľkonočných prázdnin

Počas veľkonočných prázdnin 1.4. a 6.4.2021 bude MŠ Agátik v prevádzke pre prihlásené deti, ktoré sú rozdelené do tried Sloník a Mravček (v hlavnom vchode MŠ).
Prevádzka MŠ v štandardnom režime bude pokračovať 7.4.2021 (streda). celý text

ostatné | 31. 3. 2021 | Autor: Erika Štricová
mravček

UKONČENIE KARANTÉNY

Dňom 19.3.2021 končí karanténa v triede MRAVČEK. Prevádzka sa začne 22.3.2021, deti budú automaticky od tohoto dňa prihlásené na stravu. celý text

ostatné | 19. 3. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

Prevádzka MŠ od 8.3.2021

Od pondelka 8.3.2021 môžu do MŠ nastúpiť všetky deti (ktorých rodičia prejavia záujem). Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa v MŠ je povinný preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. Viac... celý text

ostatné | 6. 3. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

NOVÉ OPATRENIA VLÁDY

Na základe nových opatrení vlády SR bude od 3.3. 2021 MŠ pravdepodobne otvorená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo tých, ktorým povaha práce nedovoľuje vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Erika Štricová
2%

Vážení rodičia.

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o venovanie 2% z Vašej dane v prospech OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA AGÁTIK-VESELÁ ŠKÔLKA. Ďakujeme. viac na ...
celý text

ostatné | 19. 2. 2021 | Autor: Erika Štricová
hurá

OTVÁRAME BRÁNY NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY AGÁTIK

Od pondelka 8.2.2021 otvára materská škola Agátik všetkých sedem tried. Podmienkou pre nástup dieťaťa do materskej školy je negatívny test na COVID-19 jedného zákonného zástupcu, a čestné vyhlásenie o negatívnom teste na COVID-19. celý text

ostatné | 4. 2. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

0ZNAM

Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie rozhodnutím Mesta Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľa, bude MŠ Agátová od 1.2.2021 zatvorená. Prihlásené deti, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce, budú zaradené do MŠ Kláštorná. celý text

ostatné | 27. 1. 2021 | Autor: Erika Štricová
sme doma

ZASE SME DOMA

Je to skoro rok od vtedy, kedy sme na našej webovej stránke vytvorili záložku "SME DOMA" Aj teraz počas týždňov, kedy bude naša MŠ zatvorená budeme Vám ponúkať niekoľko vzdelávacích aktivít pre deti. Aktivity, ktoré pripravíme, sú dobrovoľné, nemusíte ich vypracovať všetky. Vyberte si tie, ktoré sa Vám a Vašim deťom páčia. Nechajte deti pracovať aj samostatne, uvidíte - sú šikovné, iste to zvládnu. celý text

ostatné | 24. 1. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

RIADITEĽKA MŚ AGÁTIK ZVEREJŇUJE PONUKU VOĽNÉHHO PRACOVNÉHO MIESTA NA POZÍCIU:
UĆITEĹ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA. Bližšie informácie TU: celý text

ostatné | 22. 1. 2021 | Autor: Erika Štricová
prvá prechádzajúci
z 4
posledná