Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

logo

Prevádzka MŠ od 8.3.2021

Od pondelka 8.3.2021 môžu do MŠ nastúpiť všetky deti (ktorých rodičia prejavia záujem). Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa v MŠ je povinný preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. Viac... celý text

ostatné | 6. 3. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

NOVÉ OPATRENIA VLÁDY

Na základe nových opatrení vlády SR bude od 3.3. 2021 MŠ pravdepodobne otvorená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo tých, ktorým povaha práce nedovoľuje vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Erika Štricová
2%

Vážení rodičia.

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o venovanie 2% z Vašej dane v prospech OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA AGÁTIK-VESELÁ ŠKÔLKA. Ďakujeme. viac na ...
celý text

ostatné | 19. 2. 2021 | Autor: Erika Štricová
hurá

OTVÁRAME BRÁNY NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY AGÁTIK

Od pondelka 8.2.2021 otvára materská škola Agátik všetkých sedem tried. Podmienkou pre nástup dieťaťa do materskej školy je negatívny test na COVID-19 jedného zákonného zástupcu, a čestné vyhlásenie o negatívnom teste na COVID-19. celý text

ostatné | 4. 2. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

0ZNAM

Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie rozhodnutím Mesta Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľa, bude MŠ Agátová od 1.2.2021 zatvorená. Prihlásené deti, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce, budú zaradené do MŠ Kláštorná. celý text

ostatné | 27. 1. 2021 | Autor: Erika Štricová
sme doma

ZASE SME DOMA

Je to skoro rok od vtedy, kedy sme na našej webovej stránke vytvorili záložku "SME DOMA" Aj teraz počas týždňov, kedy bude naša MŠ zatvorená budeme Vám ponúkať niekoľko vzdelávacích aktivít pre deti. Aktivity, ktoré pripravíme, sú dobrovoľné, nemusíte ich vypracovať všetky. Vyberte si tie, ktoré sa Vám a Vašim deťom páčia. Nechajte deti pracovať aj samostatne, uvidíte - sú šikovné, iste to zvládnu. celý text

ostatné | 24. 1. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

RIADITEĽKA MŚ AGÁTIK ZVEREJŇUJE PONUKU VOĽNÉHHO PRACOVNÉHO MIESTA NA POZÍCIU:
UĆITEĹ PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA. Bližšie informácie TU: celý text

ostatné | 22. 1. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

OZNAM

Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie rozhodnutím Mesta Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľa, bude MŠ Agátová od 25.1.2021 zatvorená. Prihlásené deti, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce, budú zaradené do MŠ Kláštorná. celý text

ostatné | 21. 1. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

OZNAM

Od 18.1.2021 z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie ostáva MŠ Agátik v rovnakom prevázdkovom režime ako tento týždeň - t.j.len pre deti zákonných zástupcov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. celý text

ostatné, náš tip | 14. 1. 2021 | Autor: Erika Štricová
logo

OZNAM

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie bude Materská škola Agátik od 11.1.2021 v prevádzke len pre deti zákonných zástupcov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Prosíme rodičov, aby sa pri odovzdaní dieťaťa preukázali potvrdením o výkone práce od zamestnávateľa a aby sledovali informácie na stránke www.agatik.sk vzhľadom na rýchlo sa meniace epidemiologické nariadenia. celý text

ostatné | 9. 1. 2021 | Autor: Erika Štricová
€

ZMENA POPLATKOV

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č.15/2020/VZN platného od 1.1.2021 sa upravuje príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. Výška príspevku je mesačne 20€/na dieťa-jednotne pre všetky deti . Školné sa neuhrádza za dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (predškoláci). Úplné znenie VZN tu: celý text

ostatné, náš tip | 2. 1. 2021 | Autor: Erika Štricová
zvonček

Vianočný pozdrav detí MŠ Agátik

Milí rodičia, blížia sa Vianoce - sviatky pokoja, lásky, vzájomného porozumenia, stretávania sa. Momentálna situácia však nedovoľuje pozvať Vás k nám do materskej školy, preto sme s deťmi pripravili pre Vás malé prekvapenie.
Každý deň až do Štedrého dňa prinesú vianočný pozdrav do Vašich domovov deti jednej z našich tried. 24.12.2020 na Vás čaká malý bonus - "Ako sme pripravovali vianočné prekvapenie" celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Erika Štricová
pozdrav

Pozdravy pre seniorov

Naša materská škola sa zapojila do výzvy mesta Liptovský Mikuláš. Pani učiteľky so svojimi deťmi zhotovili vianočné pozdravy pre seniorov, ktorí vianočné sviatky strávia v zariadeniach sociálnych služieb mesta. Časť pozdravov sme doručili i do Centra sociálnych služieb ANIMA na Podbrezinách. celý text

ostatné, náš tip | 14. 12. 2020 | Autor: Erika Štricová
jesenné prázdniny

JESENNÉ PRÁZDNINY

Oznamujem rodičom detí, že MŠ Agátik bude počas jesenných prázdnin 6.11. a 9.11.2020 z rozhodnutia zriaďovateľa pre nízky počet prihlásených detí ZATVORENÁ.
Prevádzka MŠ po druhom kole celoplošného testovania bude pokračovať 10.11.2020 (utorok). Viac... celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor: Erika Štricová
Oznam 1

Oznam

Na základe informácie od spoločnosti LESY Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že projekt ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI SR sa z dôvodu zlého počasia a aj nepriaznivej pandemickej situácie skončil o týždeň skôr v piatok 16. októbra 2020. Vyhodnotenie prebehne v plánovanom termíne. Rodičom a deťom, ktorí sa do zberu zapojili ďakujeme. celý text

ostatné | 17. 10. 2020 | Autor: Erika Štricová
šípky

ZBER ŠÍPOK

Naša materská škola Agátik sa už po štvrtý krát zapojí do projektu ZBER ŠÍPOK S LESMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
Zber bude prebiehať od 21.9. 2020 do 16.10.2020. Čerstvé plody šípok treba odvážiť a odovzdať pani učiteľkám v triedach najlepšie v pondelok a piatok. Získané finančné prostriedky OZ Agátik-veselá škôlka použije pri organizovaní rôznych podujatí pre deti našej MŠ. Najúspešnejšia trieda z našej MŠ bude odmenená košíkom plným ovocia.
celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor: Erika Štricová
germicídne žiariče

NOVINKA - GERMICÍDNE ŽIARIČE

Naša materská škola v spolupráci s OZ Agátik-veselá škôlka z dôvodu predchádzania chorobnosti a vzhľadom na opatrenia súvisiace s COVID-19 zakúpila 5ks germicídnych žiaričov. Žiariče dezinfikujú vzduch od rôznych mikroorganizmov ako sú baktérie, vírusy a prvoky pomocou UVC žiarenia, ktoré účinne niči mikroorganizmy a spôsobuje fotochemický rozpad ich DNA.

Tento uzavretý typ žiariča slúži na nepriame ožarovanie miestnosti a môže byť použitý v plnej prevádzke aj za prítomnosti detí a dospelých, pretože nemá žiadne nežiadúce účinky a vplyv na ľudský organizmus. celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Erika Štricová
začiatok

Začiatok školského roka 2020/2021

Prevádzka MŠ Agátik v šk.roku 2020/2021 sa začína 2.9.2020 (streda). Zoznamy detí sú zverejnené na vchodových dverách pavilónov a vo vitríne na plote MŠ.
Z dôvodu COVID opatrení je prevádzka MŠ zmenená od 6:30hod do 16:00hod až do odvolania. Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred, alebo ráno v čase od 6:00hod najneskôr do 6:30hod na telefónnom čísle kuchyne: 044/553 11 17. celý text

ostatné | 23. 8. 2020 | Autor: Erika Štricová
mš

STRETNUTIE RODIČOV

Dňa 25.8.2020 (utorok) o 13.00hod sa uskutoční stretnutie rodičov nových detí zapísaných do našej MŠ na šk.rok 2020/2021. Stretnutie sa uskutoční v jedálni MŠ (hlavný vchod. 1.poschodie vedľa riaditeľne). Bude prebiehať v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami (rúška, dezinfekcia, vlastné pero) bez prítomnosti detí. Účasť rodičov je potrebná!!! celý text

ostatné | 11. 8. 2020 | Autor: Erika Štricová
logo

OZNAM

PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN 2020
Počas letných prázdnin od 1.7.2020 do 31.8.2020 sú MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta LM v prevádzke v prázdninovom režime. Harmonogram prevádzky materských škôl je zverejnený v šatniach detí a TU. Zákonní zástupcovia detí, ktorí prejavia záujem o MŠ počas letných prázdnin vyplnia žiadosť o prihlásenie dieťaťa do MŠ počas letných prázdnin. Žiadosť treba odovzdať triednym učiteľkám najneskôr vo štvrtok 18.6.2020 do 8:00 hod. Poplatok (školné) za prázdninovú činnosť je 30€ za mesiac (predškoláci neplatia). Poplatky za oba mesiace (školné+stravné) je treba uhradiť do 25.6.2020 na účty našej MŠ. celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Erika Štricová
#

OZNAM

Na základe ďalších odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 9.06.2020 sa od 15.6.2020 upravuje organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách.

celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor: Erika Štricová
mš

Vážení rodičia

na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 18.05.2020 sme pripravení 1.6.2020 spustiť prevádzku materskej školy s obmedzeným režimom a za predpokladu dodržiavania hygienicko-epidemiologických nariadení.  celý text

ostatné | 7. 6. 2020 | Autor: Erika Štricová
mš

PREBERANIE ROZHODNUTÍ O PRIJATÍ DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY NA šk.rok 2020/2021

Dňa 9.6.2020 (utorok) v čase od 9:00hod. do 16:00hod si zákonný zástupca dieťaťa, ktorý požiadal o prijatie dieťaťa do MŠ na šk.rok 2020/2021, prevezme rozhodnutie o prijatí v materskej škole vo vchode tr. MYŠKA (hlavná brána druhý vchod vľavo). Preberanie rozhodnutí bude prebiehať v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami (rúška, dezinfekcia, odstupy, vlastné pero) bez prítomnosti detí. celý text

ostatné | 4. 6. 2020 | Autor: Erika Štricová
sme doma

SME DOMA

... je názov tej časti našej webovej stránky, kde Vám každý týždeň ponúkame niekoľko vzdelávacích aktivít pre deti od 3 do 6 rokov. Aktivity,ktoré pripravíme, sú dobrovoľné, nemusíte ich vypracovať všetky. Vyberte si tie, ktoré sa Vám a Vašim deťom páčia. Nechajte deti pracovať aj samostatne, uvidíte - sú šikovné, iste to zvládnu. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Erika Štricová
zápis

Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021

Zápis detí do MŠ Agátik na školský rok 2020/2021 bude 4.5. a 5.5.2020 od 8.00 do 16.00hod. Bližšie informácie o spôsobe/možnostiach podávania žiadostí nájdete na... celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Erika Štricová
popl

POPLATKY

V dôsledku koronavírusu je prevádzka MŠ prerušená až do odvolania. Žiadam rodičov, aby platby - trvalé príkazy pozastavili – zrušili. Tí rodičia, ktorí nižšie uvedené poplatky už zaplatili, budú mať vyúčtované a ich pomerná časť im bude vrátená na konci školského roka. POPLATKY: a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedální
celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Erika Štricová
oz

OZNAM

Z dôvodu zabránenia šírenia ochorenia COVID-19 Krízový štáb SR dnes rozhodol o CELOPLOŠNOM ZATVORENÍ škôl, MŠ a školských zariadení opätovne od 30. 3. 2020 až do odvolaniana. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Erika Štricová
jar

Jarné prázdniny

Počas JARNÝCH PRÁZDNIN od 24.2.2020 do 28.2.2020 budú prihlásené deti zlúčené v triedach hlavného vchodu tr.Sloník a tr.Mravček podľa rozpisu. Prevádzka na všetkých triedach bude pokračovať 2.3.2020. celý text

ostatné, náš tip | 21. 2. 2020 | Autor: Erika Štricová
logo

OZNAM

Riaditeľka MŠ Agátová oznamuje rodičom, že počas vianočných prázdnin v čase od 23.12.2019 do 6.1.2020
bude MŠ zatvorená z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí. Prevádzka MŠ začne 7.1.2020 (otvorená bude jedna trieda pre už nahlásené deti).Bežná prevádzka MŠ začína 8.1.2020
V prípade nejasností prosím kontaktovať riaditeľku MŠ. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor: Erika Štricová
Pred oknom, za oknom... 2

Pred oknom, za oknom...

....6.12.2019 zavítala do našej materskej školy návšteva zo Severného pólu. Deti sa usilovne pripravovali, aby Mikuláša privítali peknou básničkou alebo pesničkou. A Mikuláš im za to nadelil plné vrece stavebníc, kníh, nechýbali ani autá a bábiky v kočíku. Foto... celý text

ostatné | 7. 12. 2019 | Autor: Erika Štricová
prvá prechádzajúci
z 3
posledná