Navigácia

Obsah

Aktualizácia dokumentov

Typ: ostatné | náš tip
dokumentyNa stránke boli aktualizované dokumenty platné pre školský rok 2021/2022: "Školský poriadok" a "Pokyny upravujúce podmienky a organizáciu výchovy a vzdelávania po dobu trvania pandémie COVID-19"

Je potrebné, aby sa zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bude v školskom roku 2021/2022 navštevovať MŠ Agátik, oboznámil a riadil týmito záväznými dokumentami. Na prípadné otázky odpovie vedenie MŠ na prvom stretnutí rodičov nových detí dňa 26.8.2021 a na prvých rodičovských stretnutiach.

Školský poriadok 2021/2022 (386.78 kB)

Pokyny upravujúce podmienky a organizáciu výchovy a vzdelávania Materskej školy Agátová 637, po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 v šk. roku 2021/2022


Príloha

Vytvorené: 24. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 31. 8. 2021 08:36
Autor: Erika Štricová