Obsah

OZNAM

Typ: ostatné
Rodičia detí, ktoré budú v šk. roku 2022/2023 plniť povinné predprimárne vzdelávanie (predškoláci) môžu požiadať o poskytnutie dotácie na stravu.

Rodičia detí, ktoré budú v šk. roku 2022/2023 plniť povinné predprimárne vzdelávanie (predškoláci) môžu požiadať o poskytnutie dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022 za predpokladu, že si nemôžu uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa(napr. osoby bez zdaniteľného príjmu, poberatelia dôchodkov).

Dotácia na stravu sa poskytuje za dni, kedy sa dieťa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. za 20dní – vo výške 26€ mesačne t.j. 1,30€/deň)  Súbeh poberania dotácie na stravu a daňového bonusu podľa § 4 ods. 3 písm. c)zákona o dotáciách nie je možné!

Pri žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu si rodič stiahne priložené čestné vyhlásenie, ktoré vyplní, podpíše a do 05.08.2022 doručí do schránky materskej školy (umiestnenej na plote MŠ)

Bližšie informácie: 0911/441 376 Erika Štricová zást.riad.MŠ

Čestné vyhlásenie k dotácii na stravu (22.93 kB)


Príloha

Vytvorené: 15. 7. 2022
Posledná aktualizácia: 15. 7. 2022 10:01
Autor: Erika Štricová