Navigácia

Obsah

ZÁPIS DO MŠ AGÁTOVÁ NA šk.rok 2018/2019

Typ: ostatné | náš tip
zápisZápis detí do MŠ AGÁTOVÁ na školský rok 2018/2019 sa uskutoční od 2.5.2018 do 4.5.2018.
Zákonný zástupca dieťaťa predloží nasledovné dokumenty:
• Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, na ktorom detský lekár potvrdí zdravotný stav dieťaťa a jeho spôsobilosť navštevovať MŠ a údaje o očkovaní dieťaťa
( žiadosť je k dispozícii na našej webovej stránke www.agatik.sk , prípadne u riaditeľky MŠ )
• Dotazník pre rodičov, ktorý vyplnia zákonní zástupcovia 3 ročných detí a detí mladších ako 3 roky ( k dispozícii na webovej stránke, u riaditeľky MŠ )
• Rodný list dieťaťa ( k nahliadnutiu )
Termín prevzatia rozhodnutia o prijatí – neprijatí dieťaťa
do MŠ oznámi rodičom riaditeľka MŠ do 31.5.2018.Vytvorené: 5. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 4. 2018 06:53
Autor: Erika Štricová