Navigácia

Obsah

 

Denný poriadok

Zmena prevádzky materskej školy od 25.4.2022 je od  6.30 hod. do 16.30 hod. 

 

6:30
 • hry a činnosti podľa výberu detí /vzdelávacie aktivity/ 
 • zdravotné cvičenie 
8:30
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu /osobná hygiena, desiata/
 • vzdelávacie aktivity
 • pobyt vonku
11:15
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu /osobná hygiena, obed/
 • odpočinok

14:30      - 16:00

 • činnosti zabezpečujúce životosprávu /osobná hygiena, olovrant/
 • vzdelávacie aktivity
 • hry a činnosti podľa výberu detí   
16:00     - 16:30
 • hry a činnosti podla výberu detí v zbernej triede Sloník

 

Denný poriadok má každá trieda upravený podľa veku detí a je umiestnený

v  priestoroch jednotlivých tried. Prispôsobuje sa konkrétnym činnostiam každého dňa.

Záväzné je dodržanie času pre činnosti zabezpečujúce životosprávu ( desiata, obed,

olovrant, osobná hygiena ).