Navigácia

Obsah

Akcia

Obmedziť výpis akcií na


Dátum konania: calendar calendar

#
27. 3. 2023 - 28. 3. 2023 začiatok od 09:00
Miesto konania: MŠ Agátik
Blíži sa zápis detí s povinným predprimárnym vzdelávaním do prvého ročníka základnej školy. Naša MŠ v spolupráci s CPPPaP ponúka zákonným zástupcom týchto detí na základe ich písomného súhlasu posúdenie školskej zrelosti priamo v priestoroch MŠ. celý text

#
28. 3. 2023 začiatok od 15:30
Miesto konania: MŠ Agátik
S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami si deti s rodičmi vytvoria dekorácie s témou jari a Veľkej noci. celý text

#
29. 3. 2023 začiatok od 15:30
Miesto konania: MŠ Agátik
S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami si deti s rodičmi vytvoria dekorácie s témou jari a Veľkej noci. celý text

#
29. 3. 2023 začiatok od 15:30
Miesto konania: MŠ Agátik
S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami si deti s rodičmi vytvoria dekorácie s témou jari a Veľkej noci.
celý text

#
30. 3. 2023 začiatok od 09:35
Miesto konania: ZŠ s MŠ Okoličné
Predškoláci z tried Levík a Krtko navštívia knižnicu v ZŠ s MŠ Okoličianska, kde budú objavovať tajomstvá rozprávkových kníh aj encyklopédií. celý text

#
31. 3. 2023 - 1. 4. 2023 začiatok od 18:00
Miesto konania: MŠ Agátik
Noc s Andersenom je medzinárodné podujatie na podporu čítania, ktoré sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara H.Ch.Andersena. Predškoláci našej MŠ sa prenesú do čarovného sveta rozprávok a zažijú kúzlo spoločnej noci strávenej v materskej škole so svojimi kamarátmi. celý text

#
3. 4. 2023 začiatok od 09:00
Miesto konania: MŠ Agátik
Do našej materskej školy zavíta profesionálne divadlo Príbeh s detským divadelným predstavením O pampúšikovi. celý text

#
5. 4. 2023 začiatok od 10:30
Miesto konania: ZŠ J.Kráľa
Predškoláci našej MŠ navštívia ZŠ J.Kráľa na Podbrezinách a zúčastnia sa otvorenej hodiny prvákov. oboznámia sa s prostredím ZŠ, tried i s činnosťami, ktoré ich od septembra ako prvákov čakajú. celý text

#
5. 4. 2023 začiatok od 15:30
Miesto konania: MŠ Agátik
Učiteľky prvákov zo ZŠ J.Kráľa a ZŠ s MŠ Okoličianska prídu do našej MŠ, aby rodičom predškolákov odpovedali na otázky týkajúce sa pripravenosti a nástupu detí do prvého ročníka ZŠ. Stretnutie sa uskutoční v jedálni materskej školy. celý text

#
19. 4. 2023 začiatok od 09:15
Miesto konania: MŠ Agátik
V rámci témy týždňa "Čím budem, keď vyrastiem" sa Mravčeky oboznámia aj s prácou ľudí, ktorí svojou činnosťou a prácou so zvieratkami pomáhajú ľuďom, ktorí to potrebujú. celý text

#
21. 4. 2023 začiatok od 09:00
Miesto konania: MŠ Agátik
Deti si vypočujú príbeh sedliaka Ignáca, ktorý musel kvôli znečistenému životnému prostrediu opustiť rodnú dedinu. Oboznámia sa s rôznymi zdrojmi znečistenia, i ako sa dá toto znečistenie odstrániť. Cieľom je, aby si deti uvedomili, že každý môže prispieť k zlepšeniu prostredia v ktorom žijú. celý text

#
16. 5. 2023 začiatok od 09:00
Miesto konania: MŠ Agátik
Deťom prostredníctvom tohto zaujímavého programu priblížime život včiel, prečo sú také užitočné, čo nám dávajú a prečo ich musíme chrániť. celý text

#
13. 6. 2023 začiatok od 09:00
Miesto konania: MŠ Agátik
Príslušníci štátnej polície SR prídu do MŠ na besedu s deťmi o pravidlách cestnej premávky týkajúce sa chodcov, cyklistov i kolobežkárov. celý text

#
14. 6. 2023 začiatok od 09:00
Miesto konania: MŠ Agátik
Príslušníci štátnej polície SR prídu do MŠ na besedu s deťmi o pravidlách cestnej premávky týkajúce sa chodcov, cyklistov i kolobežkárov. celý text