Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

#

VYNÁŠANIE MORENY

Vo štvrtok 23.marca 2023 deti a zamestnanci našej MŠ si už po druhý krát pripomenuli jeden z ľudových zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias - Vynášanie Moreny. Spevom, tancom a hrami sa rozlúčili so zimou a privítali jar... celý text

ostatné, náš tip | 23. 3. 2023 | Autor: Erika Štricová
#

PONOŽKOVÁ VÝZVA

21.marec je svetovým dňom Downovho syndrómu. Keďže i v našej MŠ prebieha inkluzívne vzdelávanie rozhodli sme sa aj my obutím rozdielnych ponožiek v tento deň zapojiť sa do PONOŽKOVEJ VÝZVY. Symbol rozdielnych ponožiek pripomína, že každý sme iný, no práve to robí náš svet pestrejším a lepším:) celý text

ostatné, náš tip | 21. 3. 2023 | Autor: Erika Štricová
#

JARNÉ PRÁZDNINY

Počas JARNÝCH PRÁZDNIN od 27.2. do 3.3.2023 bude MŠ Agátik v prevádzke pre deti, ktoré rodičia na toto obdobie prihlásili u triednych učiteliek. celý text

ostatné | 21. 2. 2023 | Autor: Erika Štricová
#

OBJEDNÁVANIE STRAVY ON LINE

Vážení rodičia v rámci skvalitňovania služieb našej jedálne Vám od 1.3 2023 ponúkame novú službu - objednávanie stravy on line - mobilnou aplikáciou, internetom. Viac info na... celý text

ostatné | 19. 2. 2023 | Autor: Erika Štricová
#

Fašiangový sprievod

Hudba, tanec, smiech a dobrá nálada to bol fašiangový sprievod pešou zónou Podbrezín. Nechýbali masky a fašiangové dobroty, na ktorých si pochutili deti, rodičia, zamestnanci MŠ i okoloidúci. celý text

ostatné | 15. 2. 2023 | Autor: Erika Štricová
#

Lyžiarsky výcvik

Predškoláci našej materskej školy úspešne ukončili týždenný lyžiarsky výcvik pod vedením kvalifikovaných inštruktorov lyžiarskej školy. Všetky deti zvládli základné zručnosti lyžovania a vyjazdili si diplom i zlatú medailu:):):) celý text

ostatné | 22. 1. 2023 | Autor: Erika Štricová
#

Vážení rodičia

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o venovanie 2% z Vašej zaplatenej dane za rok 2022 v prospech
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA AGÁTIK-VESELÁ ŠKÔLKA.
Darované 2% pre našu MŠ znamenajú prejavenie dôvery a podporu rozvíjania našich aktivít v prospech Vašich detí. Viac... celý text

ostatné | 14. 1. 2023 | Autor: Erika Štricová
#

Lyžiarsky výcvik

Rodičia, ktorí prihlásili svoje dieťa (predškoláka/čku) na LYŽIARSKY VÝCVIK konaný od 16.1.2023 do 20.1.2023 doobeda, aby do 13.1.2023 uhradili potrebné poplatky. Bližšie informácie k platbe nájdete v priloženom dokumente. celý text

ostatné | 3. 1. 2023 | Autor: Erika Štricová
#

Zaspomínajme si...

Spomienka na čas adventný - ako sa nám spoločnými silami podarilo zorganizovať tretí ročník VIANOČNÝCH TRHOV v MŠ Agátik. celý text

ostatné | 2. 1. 2023 | Autor: Erika Štricová
#

Vianočný pozdrav

Nech vianočný zvonček šťastím Vám zvoní,
nech vianočný čas v lásku sa zmení,
a tak krásne ako sa hviezda ligoce,
tak nádherné a tajomné Vám prajeme Vianoce...

kolektív MŠ Agátik celý text

ostatné | 23. 12. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

ZMENA POPLATKOV

Na základe VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2022/VZN sa od 1.1.2023 mení výška príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa za stravu poskytnutú v školskej jedálni 2,60€/deň t.j. 52€/mesiac a výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ na 25€/mesiac. celý text

ostatné | 23. 12. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

VIANOČNÉ PRÁZDNINY

Počas vianočných prázdnin bude prevádzka MŠ Agátová v nasledovnom režime:
23.12.2022 (piatok) - prihlásené deti budú v triede Sloník
27.12.2022 - 5.1.2023 - bude MŠ Agátová z dôvodu nízkeho počtu zapísaných detí ZATVORENÁ.
Prevádzka MŠ v bežnom režime začne 9.1.2023. celý text

ostatné | 19. 12. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

OZNAM - FOTKY

Oznamujeme rodičom detí, ktorí si doobjednali fotky z vianočného fotenia, že si ich môžu vyplatiť a vyzdvihnúť v kmeňových triedach. Fotky detí z triedy Krtko budú v triede Sloník, a fotky detí z triedy Slniečko v triede Žabka. celý text

ostatné | 19. 12. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

OZNAM

Z dôvodu vysokého počtu ochorenia detí a pedagogických zamestnancov MŠ (chrípkové a iné respiračné ochorenia) je MŠ v dňoch 13.12. - 16.12.2022 ZATVORENÁ. Deti budú automaticky zo stravy odhlásené. Prevádzka začne 19.12.2022 (pondelok). Zároveň sa rušia aj plánované vianočné besiedky v triedach. celý text

ostatné, náš tip | 12. 12. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

OZNAM

Oznamujeme rodičom detí z tried Sloník a Žabka, že v pondelok ráno 12.12.2022 si môžu v triedach vyzdvihnúť sadu fotiek svojho dieťaťa z vianočného fotenia. Cena za sadu je 13€, Doobjednať fotky je možné najneskôr do 13.12.2022 do 8:00hod. Po tomto termíne už doobjednávka fotiek nebude možná. celý text

ostatné, náš tip | 8. 12. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

Naplnili sme krabičky plné lásky...

Naša materská škola sa zapojila do celoslovenskej výzvy "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?". S pomocou rodičov sa nám podarilo naplniť a odovzdať 50 krabíc plných lásky určených pre seniorov na celom Slovensku. Ďakujeme:):):) celý text

ostatné | 3. 12. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

VIANOČNÉ TRHY

MŠ Agátik a OZ Agátik-veselá škôlka pozývajú deti,
rodičov a starých rodičov na VIANOČNÉ TRHY 5.decembra 2022 o 15.00 hod. celý text

ostatné, náš tip | 29. 11. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

Zber papiera

V dňoch 21.-25.11.2022 prebieha v našej materskej škole ZBER PAPIERA. Viac... celý text

ostatné | 20. 11. 2022 | Autor: Erika Štricová
poďakovanie za dary zeme

POĎAKOVANIE ZA DARY ZEME

Dňa 7.októbra 2022 si deti a kolektív našej MŠ pripomenuli dodnes pretrvávajúci zvyk malou slávnosťou s prvkami ľudovej kultúry. Viac... celý text

ostatné | 8. 10. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

ZBER ŠÍPOK

Naša MŠ Agátik je už po piaty krát súčasťou projektu ZBER ŠÍPOK S LESMI SR. Zber prebieha od 19.9.20221 do odvolania. Čerstvé plody šípok treba odvážiť a v papierových taškách najlepšie v PO a PIA odovzdať pani učiteľkám v triedach. Najúspešnejšia trieda bude odmenená košíkom plným ovocia. celý text

ostatné, náš tip | 20. 9. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

RETROTOUR 2022

Dňa 18.9.2022 sa uskutoční 5 ročník RETRO TOUR. Zapojiť a zúčastniť sa podujatia môžu všetci veľkí i malí nadšenci bicyklovania. Vyzbieranými finančnými prostriedkami budú už po piaty krát podporené aktivity realizované v materských školách mesta Liptovský Mikuláš. Viac... celý text

ostatné | 5. 9. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

Stretnutie rodičov novoprijatých detí

Dňa 25.8.2022 (štvrtok) o 13:00 hod sa uskutoční stretnutie rodičov novoprijatých detí v školskom roku 2022/2023 v jedálni MŠ, kde sa rodičia dozvedia bližšie informácie o nástupe ich dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od 5.9.2022. celý text

ostatné | 7. 8. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

OZNAM

Rodičia detí, ktoré budú v šk. roku 2022/2023 plniť povinné predprimárne vzdelávanie (predškoláci) môžu požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. celý text

ostatné | 15. 7. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

Materská škola Agátová je počas letných prázdnin v prevádzke od 1.7.2022 do 15.7.2022. Zoznamy detí, ktoré sú počas letných prázdnin do MŠ Agátová prihlásené, budú vyvesené 30.6.2022 na hlavnom vchode. celý text

ostatné | 27. 6. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

OLYMPIJSKY TROJBOJ

Predškoláci z tried Krtko a Mravček, deti z tried Myška a Levík si vo svojich kategóriách zmerali sily v olympijskom trojboji: beh na 20m, hod loptou a skok do diaľky. Škôlkari z tried Sloník, Žabka a Slniečko súťažili v obratnosti na troch stanovištiach. Odmenené boli všetky zúčastnené deti. celý text

ostatné | 22. 6. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ

V dňoch 22. a 23.6.2022 v čase od 10.30hod do 15.00hod zákonní zástupcovia prijatých detí na šk.rok 2022/2023(po telefonickom kontakte) prídu do riaditeľne MŠ podpísať a prevziať rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Viac: celý text

ostatné | 16. 6. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

PLATBY NA LETNÉ PRÁZDNINY

Prosíme rodičov, ktorí cez letné prázdniny prihlásili svoje deti do MŠ (MŠ Agátová a iné MŠ) aby platby - školné a stravné uhradili najneskôr do 20.6.2022 a to za oba mesiace (júl, august) na účty našej MŠ!!!
V prípade preplatku za stravu treba ohľadom platby kontaktovať vedúcu šk. jedálne. celý text

ostatné | 13. 6. 2022 | Autor: Erika Štricová
dúhový kolotoč

Dúhový kolotoč 2022

Aj tento rok sa naša MŠ zapojila do výtvarnej súťaže vyhlásenej MŠVVaŠ DÚHOVÝ KOLOTOČ na tému: "DETI DEŤOM MAĽUJÚ ROZPRÁVKU". Do súťaže sme vybrali a poslali pätnásť detských prác. celý text

ostatné | 7. 6. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

Literárno-dramatická olympiáda

Naša materská škola prijala pozvanie na literárno-dramatickú olympiádu "Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY", ktorú dňa 7.6.2022 zorganizovala MŠ Kláštorná. Našu MŠ reprezentovali deti Lejka, Lucka a Matúško z triedy Mravček. Foto... celý text

ostatné | 7. 6. 2022 | Autor: Erika Štricová
#

Logická olympiáda pre najmenších

Štyri triedy našej MŠ - Levík, Myška, Mravček, Krtko-sa zapojili do Logickej olympiády pre najmenších. Úlohy preverili ich logické myslenie, pamäť, tvorenie pojmov a precvičenie motoriky. Viac info... celý text

ostatné | 31. 5. 2022 | Autor: Erika Štricová
prvá prechádzajúci
z 5
posledná