Navigácia

Obsah

Občianske združenie Agátik-veselá škôlka

Občianske zduženie Agátik-veselá škôlka so sídlom Agátová 637, Liptovský Mikuláš

bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 21.7.2017.

Jeho cieľom je najmä:

  • aktívne napomáhať pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu
  • pri riešení výchovných, výučbových, vzdelávacích a prevádzkových                                        

    problémov

  •  zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa

    výchovy, výučby a vzdelávania detí a spolupracovať pri ich riešení 

  • finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok                                    

     a literatúry

  • finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní vnútorných

    priestorov a vonkajšieho prostredia – školského dvora

  • finančne pomáhať pri nákupe nových hračiek
  • finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích

    a  športových aktivít pre deti materskej školy

  • poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlet,

    exkurziu, kultúrne podujatia a športové aktivity