Obsah

Vážení rodičia.

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o venovanie 2% z Vašej zaplatenej dane za rok 2020 v prospech:

OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA  AGÁTIK-VESELÁ ŠKÔLKA.

Získané prostriedky budú použité na aktivity pre deti, modernizáciu interiéru a exteriéru MŠ a zabezpečenie didaktických pomôcok.

Nie len Vy, ale aj Vaši blízki a priatelia nám môžu darovať svoje 2%. Potrebné tlačivá sú k dispozícii v triedach alebo na našej webovej stránke www.agatik.sk

Za rok 2019 sa nám s Vašou pomocou podarilo k 31.8.2020 získať 707,71€. Za tieto prostriedky sme zakúpili:

  • detské knihy.................................................................................................................119,90€
  • didaktické pomôcky (maňušky, spoločenské                                                                                                    hry, rytmické hudobné nástroje, magnetické hry,                                                                                        náučné puzzle, stavebnice...) ........................................................................607,60€

                                                                                                           727,50€

                                                                            Ďakujeme                                         Vaši agátikovia a kolektív MŠ

Ako poukázať 2% z Vašich daní  OZ Agátik-veselá škôlka?

 

  1.  Do 15.02.2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za rok 2020
  2.  Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  3.  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane  - suma však musí  byť minimálne 3 €.
  4.  Prečítajte si a pozorne vyplňte celé Vyhlásenie.
  5.  Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad v Liptovskom Mikuláši, alebo odovzdajte do 27.04.2021 v našej MŠ a my to urobíme za Vás.

 

Stiahnúť - Vyhlásenie k darovaniu 2% z dane (225.51 kB) 

Stiahnúť - Potvrdenie o zaplatení dane (35.78 kB)