Obsah

Vážení rodičia.

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o venovanie 2% z Vašej zaplatenej dane za rok 2021 v prospech:

OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA  AGÁTIK-VESELÁ ŠKÔLKA.

Získané prostriedky budú použité na aktivity pre deti, modernizáciu interiéru a exteriéru MŠ a zabezpečenie didaktických pomôcok.

Nie len Vy, ale aj Vaši blízki a priatelia nám môžu darovať svoje 2%. Potrebné tlačivá budú k dispozícii v triedach alebo na našej webovej stránke www.agatik.sk po 15.januári 2022

Za rok 2020 sa nám s Vašou pomocou podarilo k 31.8.2021 získať 1.810,68€.   Ďakujeme                                                                                                                                                                Vaši agátikovia a kolektív MŠ

Ako poukázať 2% z Vašich daní  OZ Agátik-veselá škôlka?

 

  1.  Do 15.02.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za rok 2021
  2.  Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  3.  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane  - suma však musí  byť minimálne 3 €.
  4.  Prečítajte si a pozorne vyplňte celé Vyhlásenie.
  5.  Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 29.04.2022 na daňový úrad v Liptovskom Mikuláši, alebo odovzdajte do 25.04.2022 v našej MŠ a my to urobíme za Vás.

 

Stiahnuť - Vyhlásenie 2% (138.08 kB)

Stiahnuť - Potvrdenie o zaplatenej dani (35.78 kB)