Obsah

Vážení rodičia.

Ďakujeme, že ste venovali 2% z Vašej dane v prospech

OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA AGÁTIK-VESELÁ ŠKÔLKA.

Získané prostriedky budú použité na aktivity pre Vaše deti organizované materskou školou a  OZ Agátik-veselá škôlka. Svojou podporou umožníte naďalej modernizovať interiér a exteriér materskej školy ako i zabezpečiť aktuálne didaktické pomôcky.

 

Ďakujeme.

                                                                                           Vaši agátikovia a kolektív MŠ

 

Ako poukázať 2% z Vašich daní  OZ Agátik-veselá škôlka?

 

  1.  Do 15.02.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň za rok 2019
  2.  Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  3.  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane  - suma však musí  byť minimálne 3 €.
  4.  Prečítajte si a pozorne vyplňte celé Vyhlásenie.
  5.  Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad v Liptovskom Mikuláši, alebo odovzdajte do 27.04.2020 v našej MŠ a my to urobíme za Vás.

 

Vyhlásenie k darovaniu 2% z dane

Potvrdenie o zaplatení dane