Navigácia

Obsah

Výkonný výbor OZ Agátik-veselá škôlka

 

Členovia delegovaní do výkonného výboru OZ Agátik-veselá škôlka:

 

Predseda OZ:     Erika Štricová ( zástupca ped. zamestnancov)

Tajomník OZ:      Mgr.Veronika Bellová (zástupca rodičov)

Hospodár OZ:    Ing. Ivona Vaceková (zástupca rodičov)

Členovia Výkonného výboru:

                             Ing. Martin Petran (zástupca rodičov)

                             Prof. Ing. Peter Tomčík PhD (zástupca rodičov)

                             Linda Libičková (zástupca rodičov)

                             Dáša Niňajová (zástupca rodičov)

                             Zdena Čupková (zástupca rodičov)

                             Mgr. Michaela Šeďová (zástupca rodičov)

                             Mária Adlerová riad. MŠ ( zástupca ped. zamestnancov)

 

Revízna komisia OZ Agátik-veselá škôlka

 

                            Alexandra Kucháriková (zástupca rodičov)

                            Anetta Matejková (zástupca rodičov)

                            Zuzana Antošková (zástupca rodičov)