Navigácia

Obsah

Výkonný výbor OZ Agátik-veselá škôlka

 

Členovia delegovaní do výkonného výboru OZ Agátik-veselá škôlka:

 

Predseda OZ:     Erika Štricová ( zástupca ped. zamestnancov)

Tajomník OZ:      Mgr.Veronika Bellová (zástupca rodičov)

Hospodár OZ:    Ing. Ivona Vaceková (zástupca rodičov)

Členovia Výkonného výboru:

                             Ing. Martin Petran (zástupca rodičov)

                             Iveta Mikita (zástupca rodičov)

                             Linda Libičková (zástupca rodičov)

                             Zdena Čupková (zástupca rodičov)

                             Mgr. Michaela Šeďová (zástupca rodičov)

                             Mária Adlerová riad. MŠ ( zástupca ped. zamestnancov)

 

Revízna komisia OZ Agátik-veselá škôlka

 

                            Alexandra Kucháriková (zástupca rodičov)

                            Anetta Matejková (zástupca rodičov)

                            Mgr. Jana Jantošíková PhD (zástupca rodičov)