Navigácia

Obsah

Zástupcovia RŠ :

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov :

Darina Vinčálková         -  predseda   RŠ        

Zuzana  Pavlínyová         

Zástupca prevádzkových zamestancov :          

Nina Berníková        

Zástupcovia  zriaďovateľa :                    

Ing. Jaroslav Čefo                        

Mgr. Ľubica Staroňová               

MUDr. Jaroslav Barok                 

Renáta Perašínová     

Zástupcovia rodičov :                 

Soňa Balluchová                    

Jana Labašková                           

Veronika Vaculová Repová                          

Mgr. Radka Guráňová