Navigácia

Obsah

Zástupcovia RŠ :

Zástupcovia pedagogických zamestnancov :

 • Darina Vinčálková, predseda   RŠ        
 • Lucia Bačíková, podpredseda RŠ       

Zástupca prevádzkových zamestancov :          

 • Margaréta Turanová        

Zástupcovia  zriaďovateľa :                    

 • Ing. Jaroslav Čefo                        
 • Mgr. Ľubica Staroňová               
 • MUDr. Jaroslav Barok                 
 • Renáta Perašínová     

Zástupcovia rodičov :                 

 • Soňa Balluchová                    
 • Jana Labašková                           
 • Miroslav Šúry                         
 • Mgr. Radka Guráňová