Navigácia

Obsah

Zástupcovia RŠ

 

Predseda:

Alena  Matejková                          zástupca pedagogických zamestnancov

Členovia:

Zuzana  Pavlínyová                       zástupca pedagogických zamestnancov

Nina Berníková                              zástupca prevádzkových zamestancov

Ing. Jaroslav Čefo                          zástupca zriaďovateľa

Mgr. Ľubica Staroňová                 zástupca zriaďovateľa

MUDr. Jaroslav Barok                   zástupca zriaďovateľa

Renáta Perašínová                        zástupca zriaďovateľa

Zuzana Antošková                        zástupca rodičov

Mária Goralská                              zástupca rodičov

Lukáš Madliak                               zástupca rodičov

Radka Guráňová                           zástupca rodičov