Navigácia

Obsah

Výchovno-vzdelávacia činnosť

 

  • Uplatnenie práva na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa
  • Podporovanie zdravia a zdravého životného štýlu
  • Humanistické smerovanie rozvoja osobnosti detí
  • Uplatňovanie inovačných trendov a prístupov k deťom s využitím prvkov Krok za krokom
  • Rozvíjanie a zdokonaľovanie pohybových schopností predškolákov prostredníctvom pohybových aktivít
  • Vynikajúce podmienky pre pobyt detí od 2 rokov
  • Podporovanie aktivít dieťaťa, v ktorých dominuje hra
  • Príprava dieťaťa na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívy život v spoločnosti