Navigácia

Obsah

Výchovno-vzdelávacia činnosť

 

 • Uplatnenie práva na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa
 • Podporovanie zdravia a zdravého životného štýlu
 • Humanistické smerovanie rozvoja osobnosti detí
 • Uplatňovanie inovačných trendov a prístupov k deťom s využitím prvkov Krok za krokom
 • Rozvíjanie a zdokonaľovanie pohybových schopností predškolákov prostredníctvom pohybových aktivít
 • Vynikajúce podmienky pre pobyt detí od 2 rokov
 • Podporovanie aktivít dieťaťa, v ktorých dominuje hra
 • Príprava dieťaťa na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívy život v spoločnosti

 

 

Aktivity

 

 • Deň chôdze – deň športu „Hore Váhom, dolu Váhom“
 • Školský korčuliarsky program - pre predškolákov
 • Deň zdravej výživy
 • Viacboj všestrannosti
 • Príprava darčekov a vystúpenia detí v Domove dôchodcov na Podbrezinách
 • Hokejisti v našej MŠ
 • Divadelné predstavenia bábkových divadiel z celej SR
 • Mikuláš v MŠ
 • Vianočné tradície na dedine
 • Vianočné trhy s koledami
 • Lyžiarska škola - pre predškolákov
 • Karneval
 • Spolupráca s Liptovskou galériou Petra Michala Bohúňa.
 • Veľkonočný trh s tvorivými dielňami 
 • Deň zeme
 • Upracme si mesto
 • Deň otvorených dverí
 • Spolupráca so ZŠ J.Kráľa a ZŠ s MŠ Okoličianska
 • Návštevy hasičskej stanice
 • Prezentácia detskej tvorivosti „POTVORKA“
 • Spolupráca s Mestskou políciou 
 • Olympiáda AGÁTIKOV
 • Škola v prírode - pre predškolákov
 • Rozprávková noc v MŠ - pre predškolákov