Navigácia

Obsah

Výchovno-vzdelávacia činnosť

 

 • Uplatnenie práva na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa
 • Podporovanie zdravia a zdravého životného štýlu
 • Humanistické smerovanie rozvoja osobnosti detí
 • Uplatňovanie inovačných trendov a prístupov k deťom s využitím prvkov Krok za krokom
 • Rozvíjanie a zdokonaľovanie pohybových schopností predškolákov prostredníctvom pohybových aktivít
 • Vynikajúce podmienky pre pobyt detí od 2 rokov
 • Podporovanie aktivít dieťaťa, v ktorých dominuje hra
 • Príprava dieťaťa na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívy život v spoločnosti

 

 

Projekty

 


 • Separáčik Hugo  - "neseparujte sa, separujte s nami" – separovanie odpadu a jeho druhotné využitie    aj v edukačných aktivitách MŠ
 • Zdravý úsmev - správna starostlivost o zuby a ďasná ako prevencia zubného kazu 
 • Evička nám ochorela - formovanie zdravotného uvedomenia detí k ochrane a podpore zdravia a zdravia iných osôb. Projekt je realizovaný v spolupráci s SČK.
 • Dorotka a jej priatelia - projekt realitzovaný v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou v LM a SČK. Deti sa formou hier, básní, príbehov a rozhovorov "učia" ošetriť malé zranenia Dorotky, privolať rýchlu lekársku pomoc a oboznamujú sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom.
 • Školský mliečny program - podpora spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach 
 • Je tu školské ovocie - európsky program podpory konzumácie ovocia v školách
 • Zdravo s pohybom – pre zamestnancov MŠ
 • Zdravé oči už v škôlke - projekt realizovaný v spolupráci s Úniou slabozrakých Slovenska
 • Kozmove dobrodružstvá  projekt  je zameraný na prosociálne správanie v prostredí MŠ, ale aj rodiny.
 • Školský korčuliarsky programprojekt realizovaný v spolupráci mesta LM a SZĽH, zameraný na rozvoj korčuliarskej gramotnosti