Navigácia

Obsah

Zamestanci

 

Pedagogickí zamestnanci

trieda   SLNIEČKO:

 •       Darina Vinčálková
 •       Bc.  Kristína Michalková
 •       Mária Adlerová, riad.MŠ

trieda    ŽABKA:

 •        Ida Bruteničová
 •        Zuzana Pavlínyová

trieda   SLONÍK:

 •       Andrea Troppová
 •      

trieda   MRAVČEK:

 •       Monika Gmitterová
 •       Tatiana Mikulášová

trieda   KRTKO:

 • Bc. Jarmila Vojkovičová
 •        Patrícia Gašková

trieda    LEVÍK:

 • Bc.  Daša Labašková       
 •        Lucia Bačíková  

trieda     MYŠKA:

 •        Jana Surmová  
 •        Erika Štricová, zást.riad.MŠ