Navigácia

Obsah

Zamestanci

 

Pedagogickí zamestnanci

trieda   SLNIEČKO:

 •         Darina Vinčálková
 • Mgr. Monika Rádyová
 •          Mária Adlerová, riad. MŠ

trieda    ŽABKA:

 •        Ida Bruteničová
 • Bc.  Daša Modrovská

trieda   SLONÍK:

 •         Andrea Troppová
 •         Natália Petrášová

trieda   MRAVČEK:

 •         Tatiana Mikulášová
 •  Bc. Kristína Labašková Michalková
 •         Katarína Hrčová (MD)

trieda   KRTKO:

 • Bc.   Jarmila Vojkovičová
 • Mgr. Paulína Drusková
 •          Miriama Adlerová asistent učiteľa

trieda    LEVÍK:     

 •         Lucia Bačíková 
 •         Patrícia Líšková

trieda     MYŠKA:

 •         Jana Surmová  
 •         Erika Štricová, zást. riad. MŠ