Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Materská škola Agátik
Materská škola Agátik

Odhlasovanie stravy

Vážení rodičia v rámci skvalitňovania služieb našej jedálne Vám od 1.3 2023 ponúkame novú službu - objednávanie stravy Internetom na strava.cz alebo cez mobilnú aplikáciu strava.cz, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť cez Obchod Play.

Aplikácia strava.cz Vám umožní:

  • prihlasovať či odhlasovať stravu prakticky odkiaľkoľvek a kedykoľvek
  • zobraziť aktuálne informácie o stave konta
  • získať okamžitý prehľad o platbách
  • prezerať prehľady o vydanej strave
  • komunikovať so školskou jedálňou z aplikácie

Prihlasovanie prebieha pod užívateľským menom a je chránené heslom.

JEDÁLEŇ: 9113

POUŽÍVATEĽ: priezvisko.meno dieťaťa s malými písmenami napr. mrkvicka.jan

HESLO: variabilný symbol, ktorý bol dieťaťu pridelený k platbe stravného

Prihlasovacie údaje získa zákonný zástupca od tr. učiteliek, v prípade nejasností alebo problémoch s prihlásením treba kontaktovať vedúcu jedálne.

Po prihlásení vyplňte v nastavení používateľa Vašu e-mailovú adresu a vyberte, aké informácie chcete, aby Vám Strava.cz zasielala (napr. potvrdenie objednávky, nedostatok finančných prostriedkov...).

Stravu bude mať dieťa prihlásenú na celý mesiac (školský rok) automaticky, rodič bude stravu len odhlasovať.

Odhlásenie/prihlásenie desiaty a olovrantu sa riadi odhlásením/prihlásením obeda, takže v aplikácii zákonný zástupca odhlasuje len obed. Po odhlásení treba údaje v aplikácii odoslať - v pravo hore - až vtedy je odhláška platná.

Stravu dieťaťu už nebude môcť  zákonný zástupca odhlásiť učiteľkám na triede, ale len:

  • prostredníctvom mob. aplikácie, internetu cez strava.cz kedykoľvek do 6:30 hod aktuálneho dňa
  • telefonicky od 6:00 hod najneskôr  do 6:30 hod aktuálneho dňa
  • telefonicky od 6:00 hod do 14:00hod deň vopred, prípadne skôr

tel.: 044/553 11 17 mob.: 0911/389 019, 0911/332 494

V prípade, že zákonný zástupca dieťa zo stravy neodhlási, pracovníci kuchyne mu vydajú stravu do jednorazového obalu  spoplatneného sumou 0,25€ a to v čase od 11:30 hod. do 13:00 hod.

Zákonný zástupca môže odoberať stravu len v prvý deň ochorenia, alebo neprítomnosti dieťaťa v MŠ. Ak dieťa pokračuje v chorobe alebo neprítomnosti v MŠ, zákonný zástupca je povinný v nasledujúce dni dieťa zo stravy odhlásiť.

Materská škola Agátik


hore