Obsah

Aktivity pre predškolákov.

Čo potôčik žblnkoce

Potôčik si žblnká, hrá sa s vlnkou vlnka.                                                           Pochváliť svojimi aktivitami sa môžete na:

Veselosti je v ňom dosť, žblnká deťom pre radosť.                                           tr. KRTKO :       triedakrtko@gmail.com

Žblnky, žblnky, žblnky, utekajú vlnky.                                                                 tr. MRAVČEK : triedamravceky56@gmail.com 

žabažabažababocian

   grafomotorika                       grafomotorika                     dokresli obrázok                    počítaj

Stiahnuť pracovný list                       Stiahnuť pracovný list                     Stiahnuť pracovný list                  Stiahnuť pracovný list

   zacvičme si                      tvoríme s radosťou                    tvoríme s radosťou                      vyfarbi

      Stiahnuť cvičenie                              Stiahnuť nápady                           Stiahnuť nápady                         Stiahnuť pracovný list

   pospájaj rybky              príbeh          báseň žabička       pesnička žabka

Stiahnuť pracovný list                  Stiahnuť príbeh                      Stiahnuť báseň           Zaspievaj si so žabkou veselú  pesničku.

 

                   Fíha tralala - Idem kva kva k vám                                     Spievankovo - Skáče žaba po blate

                           Zatancuj si s Fíhou - žabkou                                                                     Ako skáču žabky?                                                                                                                                                                    Skús to so Spievankou a Zahrajkom.