Navigácia

Obsah

KRTKO

Veková skupina: 4-5 ročné deti            Bystré hlávky - krtkovia
Učiteľky: Bc. Jarmila Vojkovičová         veľmi radi hovoria,
                            Patrícia Gašková            o všetko sa zaujímajú,
                            Lucia Bačíková  t.č.MD                   rozprávočky radi majú
                                                                              a v divadle-známa vec,
                                                                              každý z nich je umelec.

 

Návšteva RGB

Dnes sa deti z krtkovej triedy pobavili na filmovom predstavení Esa z pralesa.