Navigácia

Obsah

KRTKO

Veková skupina: 5-6 ročné deti            Bystré hlávky - krtkovia
Učiteľky: Bc. Jarmila Vojkovičová         veľmi radi hovoria,
                           Patrícia Gašková            o všetko sa zaujímajú,
                                            rozprávočky radi majú
                                                                              a v divadle-známa vec,
                                                                              každý z nich je umelec.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 - tr.KRTKO

 

SEPTEMBER:

 • Týždeň zeleninky a ovocia

 • Hrabanie lístia na školskom dvore

 • Púšťanie šarkanov na blízkom kopci

 • Zber šípok

 • Deň mlieka 27.9.2019

OKTÓBER:

 • Návšteva galérie P.M.Bohúňa- edukačný program 2.10.2019

 • Hore Váhom, dole Váhom 4.10.2019

 • Korčuľovanie 7.10.-11.10.2019

 • Červený kríž- Prvá pomoc 14.10.2019

 • Tekvičkovanie 16.10.2019

 • Beseda s hokejistami 18.10.2019

 • Deň jablka 21.10.2019

 • Hallowen párty 29.10.2019

NOVEMBER:

 • Beseda s dopravnou policajtkou 12.11.2019

 • Tvorivé dielničky s rodičmi 26.11.2019

 • Návšteva galérie Kolomana Sokola- edukačný program 27.11.2019

DECEMBER:

 • Zdobenie vianočného stromčeka 2.12.2019

 • Vystúpenie v Domove seniorov Anima 5.12.2019

 • Besiedka pre rodičov k Vianociam 17.12.2019

 • Návšteva Golden Apple Cinema 18.12.2019 ( Labková patrola )

 • Spúšťanie na klzákoch

JANUÁR:

 • Stavanie snehuliakov na školskom dvore

 • Beseda s lesníčkou - Ako pomáhať zvieratkám v zime 20.1.2020

 • Prikrmovanie zvierat- krmelec na horných Podbrezinách 22.1.2020

 • Karneval  27.1.2020 

FEBRUÁR:

 • Návšteva galérie P.M.Bohúňa 5.2.2020

 • Beseda s príslušníkmi polície - Snehulienka trochu inak 17.2.2020

 • Červený kríž - beseda 21.2.2020

 • Prezentovanie HKL L.Mikuláš

MAREC: 

 •  Návšteva knižnice v ZŠ Janka Kráľa 2.3.2020

 • Návšteva SMOPaJ  - Zvieratá v zime 6.3.2020

 • Lyžiarsky výcvik 9.3. - 13.3.2020

 • Návšteva knižnice

 • Exkurzia - Zberný dvor Podbreziny16.3.2020

 • Bezpečnostná akcia s príslušníkmi Mestskej polície

 • Rozprávkový deň v knižniciach na stračej nôžke

 • Deň vody 

 • Urobme si herbár

APRÍL:

 • DOD v ZŠ s MŠ Okoličné - 1.4.2020

 • Deň Zeme

 • Beseda s lesníkom o ochrane prírody

 • Škola v prírode

 • Návšteva Hasičskej stanice

 • Upracme si svoje okolie

 • Návšteva dopravného ihriska

MÁJ:

 • Besiedka ku Dňu rodiny

 • Návšteva Základnej školy Okoličné, Janka Kráľa

JÚN:

 • Školský výlet Vila Betula 15.6.2020