Navigácia

Obsah

KRTKO

Veková skupina:  4-6 ročné deti            Bystré hlávky - krtkovia
Učiteľky: Bc.  Jarmila Vojkovičová         veľmi radi hovoria,
                   Mgr. Paulína Drusková          o všetko sa zaujímajú,
asistent uč:         Miriama Adlerová               rozprávočky radi majú
                                                                              a v divadle-známa vec,
                                                                              každý z nich je umelec.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY  tr. KRTKO NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023:

SEPTEMBER:

- Hrabanie lístia na školskom dvore

- Deň mlieka

OKTÓBER:

- Deň jablka

- Vyrezávanie tekvičiek s rodičmi 25.10.2022

- Halloween párty 26.10.2022

- Zhotovenie darčekov pre seniorov

NOVEMBER

- Stretnutie s členmi mestskej polície –Bezpečne na ceste

- Pečenie a zdobenie medovníkov 22.11.2022

- Tvorivé dielničky s rodičmi 23.11.2022

DECEMBER

- Zdobenie vianočného stromčeka 1.12.2022

- List Ježiškovi

-Vianočná besiedka 20.12.1022

JANUÁR:

- Lyžiarsky výcvik - pre predškolákov - 16.1. - 20.1.202

- Spúšťanie na klzákoch

FEBRUÁR:

- Stavanie snehuliakov na školskom dvore s rodičmi 2.2.2023

- Beseda s lesnou pedagogičkou- ako sa staráme o zvieratká v zime

- Prikrmovanie zvierat a vtákov- vychádzka ku krmelcu na podbrezinách

- Karneval - 7.2.2023

MAREC:

- Deň vody- 22.3.2023

- „Macko uško v meste - separovanie – beseda s členmi mestskej polície LM - 15.3.2023

- Návšteva knižnice ZŠ s MŠ Okoličianska - 30.3.2023 - predškoláci

- „Rozprávková noc s H.CH.Andersenom“  - rozprávková noc v MŠ - 31.3.2023 

APRÍL:

- „Otvorená hodina u prvákov“ – ZŠ J.Kráľa Podbreziny - 5.4.2023 - predškoláci

- Aktivity ku DŇU ZEME - 21. 4.2023

- Tvorivé dielničky k Veľkej noci

MÁJ:

- Besiedka  ku dňu rodiny

- Vytvorme si herbár

JÚN:

-,, Bezpečne na ceste´´- beseda s príslušníkmi štátnej polície - 13.6.2023

- Deň otcov - športové popoludnie s rodičmi

- Školský výlet

- „Už pôjdeme do školy“ – rozlúčka s predškolákmi