Navigácia

Obsah

krtkoviaKRTKO

Veková skupina:  4-5 ročné deti            Bystré hlávky - krtkovia
Učiteľky: Bc. Jarmila Vojkovičová         veľmi radi hovoria,
                           Patrícia Gašková            o všetko sa zaujímajú,
                                            rozprávočky radi majú
                                                                              a v divadle-známa vec,
                                                                              každý z nich je umelec.