Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Materská škola Agátik
Materská škola Agátik

Plánované aktivity

ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

SEPTEMBER

 • Návšteva SMOPAJ – Exkurzia na tému Malí hubári - 13.9.2022
 • Návšteva a exkurzia farmy pri príležitosti Dňa mlieka - 28.9.2022

OKTÓBER

 • Škola v prírode 17.10.2022 – 20.10.2022
 • Hallowen párty 26.10. 2022

NOVEMBER

 • Šarkaniáda
 • Beseda so záchranármi
 • Rodný môj kraj - hudobná dielňa - cyklické vzdelávanie LKS - 14.11.2022
 • Stopy zvierat - NAPANT - 24.11.2022
 • Rodný môj kraj - tanečná dielňa - cyklické vzdelávanie LKS - 28.11.2022
 • Vianočné tvorivé dielne s rodičmi - 28.11.2022

DECEMBER

 • Rodný môj kraj - rameselná dielňa - cyklické vzdelávanie LKS - 2.12.2022
 • Pečenie medovníčkov - 1..12.2022
 • Vianočná besiedka - 19.12.2022

JANUÁR

 • Lyžiarsky výcvik - 16.01. – 20.01.2023

FEBRUÁR

 • „Príbehy písané v snehu“ – spolupráca s NAPANT – 1.2.2023 
 • Vychádzka ku krmelcu -  22.2.2023
 • Karneval - 7.2.2023

MAREC

 • Návšteva separačnej haly - 8.3.2023
 • „Macko uško v meste“ – beseda s členmi mestskej polície LM
 • Návšteva knižnice ZŠ s MŠ Okoličianska - 30.3.2023
 • „Rozprávková noc s H.CH.Andersenom“  - rozprávková noc v MŠ - 31.3.2023 - ZRUŠENÉ

APRÍL

 • „Otvorená hodina u prvákov“ –  ZŠ J.Kráľa Podbreziny - 5.4.2023
 • Tradície Veľkej noci - 4.4.2023
 • „Zdravý les je veľká rodina" - spolupráca s NAPANT ku dňu Zeme (22.4.2023) – 21.4.2023

MÁJ

 • Besiedka ku dňu matiek - 10.5.2023
 • „Usilovný ako včielka" - spolupráca s NAPANT  - 16.5.2023 – outdoorové vyučovanie

JÚN

 • Koncoročný výlet do múzea Liptovskej dediny v Pribyline - 6.6.2023
 • „Bezpečne na ceste“ - beseda s členmi štátnej polície SR - 14.6.2023
 • „Už pôjdeme do školy“ – rozlúčka s predškolákmi - 27.6.2023

Materská škola Agátik


hore