Navigácia

Obsah

LEVÍK

Veková skupina: 3-5 ročné deti         Levíky s radosťou behajú,
Učiteľky:  Bc. Daša Labašková                   pri tom si veselo vískajú.
                          Lucia Bačíková          Vedia si aj knižky prečítať,
                                                                          šikovne jabĺčka spočítať...
                                                                           Koľko je ich v košíčku,
                                                                           keď pridáme hruštičku?

Fotogaléria