Navigácia

Obsah

LEVÍK

Veková skupina: 5-6 ročné deti         Levíky radi behajú,
Učiteľky:     Lucia Bačíková              pri tom si veselo vískajú.
                      Patrícia Líšková          Vedia aj knižky prečítať,
                                                                        šikovne jabĺčka spočítať...
                                                                        Koľko je ich v košíčku,
                                                                        keď pridáme hruštičku?