Navigácia

Obsah

LEVÍK

Veková skupina: 5-6 ročné deti         Levíky s radosťou behajú,
Učiteľky: Alena Matejková                    pri tom si veselo vískajú.
            Bc. Daša Labašková                    Vedia si aj knižky prečítať,
                                                                          šikovne jabĺčka spočítať...
                                                                           Koľko je ich v košíčku,
                                                                           keď pridáme hruštičku?
levíky