Navigácia

Obsah

LEVÍK

Veková skupina: 5-6 ročné deti         Levíky radi behajú,
Učiteľky:  Bc. Daša Váleková                  pri tom si veselo vískajú.
                          Lucia Bačíková          Vedia aj knižky prečítať,
                                                                          šikovne jabĺčka spočítať...
                                                                           Koľko je ich v košíčku,
                                                                           keď pridáme hruštičku?
levík