Navigácia

Obsah

LEVÍK

Veková skupina: 3-5 ročné deti         Levíky s radosťou behajú,
Učiteľky:  Bc. Daša Labašková                   pri tom si veselo vískajú.
                          Lucia Bačíková          Vedia si aj knižky prečítať,
                                                                          šikovne jabĺčka spočítať...
                                                                           Koľko je ich v košíčku,
                                                                           keď pridáme hruštičku?

PLÁNOVANÉ AKTIVITY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 - tr.LEVÍK

September

- VYCHADZKA DO BLIZKEHO OKOLIA- zbieranie prírodných reálií- zber šípok na edukačné aktivity

-  VYROBA A PUŚTANIE ŚARKANOV – ŚARKANIÁDA

Október

- Plody jesene- Ćo sa nám urodilo v záhradke- VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY v našej levíkovej šatni   

- TEKVIČKOVÉ STRAŚIDIELKA- dotvorenie tekvičiek vyrezávanie, maľovanie, lepenie

November

- Kŕmenie kačíc pri Smrečianke

- Zbieranie prírodnín na výrobu vianočných ozdôb na Vianočné trhy

December

- Vianočná besiedka s rodičmi 17.12.2019

Január

- Sánkovačka na najbližšom brehu

- Výroba krmiva pre vtáctvo a kŕmenie na školskom dvore

Február 

- Karneval  12.2.2020

- Výroba fašiangových masiek

- Návšteva v lekárni na sídlisku Podbreziny

Marec 

- Výstava kníh v tr.LEVÍK- čítanie kníh s kamarátmi zo školy

- Deň vody 23.3.2020