Navigácia

Obsah

LEVÍK

Veková skupina: 5-6 ročné deti         Levíky radi behajú,
Učiteľky:     Lucia Bačíková              pri tom si veselo vískajú.
                      Patrícia Líšková          Vedia aj knižky prečítať,
                                                                        šikovne jabĺčka spočítať...
                                                                        Koľko je ich v košíčku,
                                                                        keď pridáme hruštičku?

PLÁNOVANÉ AKTIVITY  tr. LEVÍK NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023:

SEPTEMBER:

- Návšteva SMOPAJ – Exkurzia na tému Malí hubári - 13.9.2022

- Návšteva a exkurzia farmy pri príležitosti Dňa mlieka - 28.9.2022

OKTÓBER:

- Škola v prírode 17.10.2022 – 20.10.2022

- Hallowen párty 26.10. 2022

NOVEMBER:

- Šarkaniáda

- Beseda so záchranármi

- Rodný môj kraj - hudobná dielňa - cyklické vzdelávanie LKS - 14.11.2022

- Stopy zvierat - NAPANT - 24.11.2022

- Rodný môj kraj - tanečná dielňa - cyklické vzdelávanie LKS - 28.11.2022

- Vianočné tvorivé dielne s rodičmi - 28.11.2022

DECEMBER:

- Rodný môj kraj - rameselná dielňa - cyklické vzdelávanie LKS - 2.12.2022

- Pečenie medovníčkov - 1..12.2022

- Vianočná besiedka - 19.12.2022

JANUÁR

- Lyžiarsky výcvik - 16.01. – 20.01.2023

- Vychádzka ku krmelcu

FEBRUÁR

-„Príbehy písané v snehu“ – spolupráca s NAPANT – 1.2.2023 

- Karneval - 7.2.2023

MAREC

- Návšteva separačnej haly - 8.3.2023

- „Macko uško v meste“ – beseda s členmi mestskej polície LM

- Návšteva knižnice ZŠ s MŠ Okoličianska - 30.3.2023

- „Rozprávková noc s H.CH.Andersenom“  - rozprávková noc v MŠ - 31.3.2023

APRÍL

- „Otvorená hodina u prvákov“ –  ZŠ J.Kráľa Podbreziny - 5.4.2023

- Tradície Veľkej noci

-„Príbeh sedliaka Ignáca" - spolupráca s NAPANT ku dňu Zeme (22.4.2023) – 21.4.2023

MÁJ

- Besiedka ku dňu matiek

- „Usilovný ako včielka" - spolupráca s NAPANT  - 16.5.2023 – outdoorové vyučovanie

JÚN

- „Bezpečne na ceste“ - beseda s členmi štátnej polície SR - 14.6.2023

- „Už pôjdeme do školy“ – rozlúčka s predškolákmi

- Koncoročný výlet