Obsah

Profesie

Mravčeky spoznávali profesie v triede pri edukačných aktivitách i pri návšteve pošty a obchodov.