Navigácia

Obsah

Prvý týždeň v mravčekovej triede

Nech sa páči, vstúpiť ráčte, keď september opäť začne!
Lebo naše detičky majú múdre hlavičky,ba i srdce zo zlata, každý má kamaráta.