Navigácia

Obsah

MRAVČEK

Veková skupina: 4-5 ročné deti          Ľavá, pravá, ľavá, pravá,
Učiteľky:  Tatiana Mikulášová              rýchla chôdza tá je zdravá,
            Bc. Kristína Labašková Michalková     
v zdravom tele zdravý duch,
                   Katarína Hrčová (MD) dýchať treba čerstvý vzduch.
                                                                      Pozrite sa na náš krok,
                                                                     trénujeme celý rok...

PLÁNOVANÉ AKTIVITY  tr. MRAVČEK NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023:

SEPTEMBER

-„UKÁŽ SVOJ DOM“- vychádzka po sídlisku

-„MOJA OBĽÚBENÁ HRAČKA“- výstavka obľúbených hračiek detí

- DEŇ MLIEKA

- „LEŤ ŠARKAN“- šarkaniáda a výroba vlastného šarkana

OKTÓBER

-„ČO UKRÝVA KOMORA“- výstavka vitamínov pre deti

-DEŇ JABLKA

-JESENNÝ LABYRINT- hry s listami

NOVEMBER

-„MÔJ SVETLONOS“- tvorenie z tekvíc

-TVORIVÉ DIELNE S RODIČMI - 29.11.2022

DECEMBER

-POSEDENIE S RODIČMI PRI VIANOČNOM STROMČEKU - 15.12.2022

-VIANOČNÝ POZDRAV  PRE SENIOROV

-„KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK“

JANUÁR

- HRY NA SNEHU - lopárovanie - 17.1.2023

- ZVIERATKÁ V ZIME - beseda SMOPAJ - 25.1.2023....

FEBRUÁR

- KARNEVAL - 14.2.2023

MAREC

- NÁVŠTEVA KNIŽNICE - 8.3.2023

- NÁVŠTEVA SEPARAČNEJ HALY - 13.3.2023

- SEPAROVANIE - beseda s príslušníkmi MP - 17.3.2023

- PONOŽKOVÁ VÝZVA - Svetový deň downovho syndrómu - 21.3.2023

- VEĽKONOČNÉ TVORENIE S RODIČMI - 29.3.2023

APRÍL

- ČIM BUDEM, KEĎ VYRASTIEM - ukážka canisterapie - 19.4.2023

MÁJ

- BESIEDKA KU DŇU MATIEK - 16.5.2023

- VÝLET - 30.5.2023

JÚN

- ,, BEZPEČNE NA CESTE´´- beseda s príslušníkmi štátnej polície - 13.6.2023

- ŠPORTOM KU ZDRAVIU

- CESTA NIE JE IHRISKO - preteky