Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Materská škola Agátik
Materská škola Agátik

Plánované aktivity

ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

SEPTEMBER

 • Návšteva SMOPAJ – Exkurzia na tému Malí hubári - 13.9.2022
 • Návšteva a exkurzia farmy pri príležitosti Dňa mlieka - 28.9.2022

OKTÓBER

 • Škola v prírode 17.10. – 20.10.2022
 • Spevom a tancom potešíme starkých v DSS

NOVEMBER

 • Rodný môj kraj - hudobná dielňa - cyklické vzdelávanie LKS - 14.11.2022
 • Stopy zvierat - NAPANT - 24.11.2022
 • Tvorivé dielne s rodičmi - 24.11.2022
 • Rodný môj kraj - tanečná dielňa - cyklické vzdelávanie LKS - 28.11.2022

DECEMBER

 • Rodný môj kraj - remeselná dielňa - cyklické vzdelávanie LKS - 2.12.2022
 • Vôňa Vianoc - pečenie a zdobenie medovníkov - 8.12.2022
 • Vianočná besiedka - 20.12.2022

JANUÁR

 • Lyžiarsky výcvik – 16.1. – 20.1.2023

FEBRUÁR

 • „Príbehy písané v snehu“ – spolupráca s NAPANT – 1.2.2023
 • Karneval – 8.2.2023

MAREC

 • Separovanie - beseda s príslušníkmi MP - 16.3.2023
 • „Marec mesiac knihy“ – návšteva šk. knižnice ZŠ s MŠ Okoličianska - 15.3.2023
 • „Macko uško v meste - separovanie – beseda s členmi mestskej polície LM - 16.3.2023
 • Aktivity k Dňu vody - 22.3.2023
 • Tvorivé dielne k Veľkej noci - 29.3.2023
 • „Rozprávková noc s H.CH.Andersenom“  - rozprávková noc v MŠ - 31.3.2023 - ZRUŠENÉ

APRÍL

 • „Otvorená hodina u prvákov“ –  ZŠ J.Kráľa Podbreziny - 5.4.2023
 • „Separujeme = chránime“ - návšteva separačnej haly  Podbreziny - 20.4.2023
 • „Zdravý les je veľká rodina" - spolupráca s NAPANT ku dňu Zeme – 21.4.2023

MÁJ

 • „Usilovný ako včielka" - spolupráca s NAPANT  - 16.5.2023 – outdoorové vyučovanie
 • Naše mesto - návšteva Liptovskej galérie P.M.Bohúňa - 18.6.2023
 • Besiedka ku dňu matiek - 23.5.2023

JÚN

 • Koncoročný výlet do múzea Liptovskej dediny v Pribyline - 6.6.2023
 • ,,Bezpečne na ceste´´- beseda s príslušníkmi štátnej polície - 14.6.2023
 • „Už pôjdeme do školy“ – rozlúčka s predškolákmi - 27.6.2023

Materská škola Agátik


hore