Navigácia

Obsah

MYŠKA

Veková skupina: 4-5 ročné deti                                     Sme šikovné myšičky,
Učiteľky:  Jana Surmová  radi sa učíme básničky.
                   Erika Štricová, zást. riad.MŠ                                      Kreslíme aj maľujeme,
                                                                                   pesničky však milujeme...
                                                                                                             Tanec je náš kamarát,
                                                                                                             poďte s nami tancovať...
trieda myška