Navigácia

Obsah

MYŠKA

Veková skupina: 5-6 ročné deti                                     Sme šikovné myšičky,
Učiteľky: Veronika Olejárová ( poverená zast. riad. MŠ )         radi sa učíme básničky.
                    Jana Surmová                                                    Kreslíme aj maľujeme,
                                                                                                             pesničky však milujeme...
                                                                                                             Tanec je náš kamarát,
                                                                                                             poďte s nami tancovať...
myšky