Navigácia

Obsah

MYŠKA

Veková skupina: 4-5 ročné deti                                     Sme šikovné myšičky,
Učiteľky:  Jana Surmová  radi sa učíme básničky.
              Bc. Kristína Michalková                                           Kreslíme aj maľujeme,
                                                                                                             pesničky však milujeme...
                                                                                                             Tanec je náš kamarát,
                                                                                                             poďte s nami tancovať...

PLÁNOVANÉ AKTIVITY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 - tr.MYŠKA

 

Október:

Deň chôdze „Hore Váhom – dole Váhom“  4.10. 2019

Beseda v spolupráci s NAPANT-om  „Zvieratká z lesa“   15.10. 2019

Tvorivé dielničky s rodičmi  „Tvoríme z darov jesene“ 23.10.,2019

 

November:

Beseda v spolupráci s NAPANT-om  „Zvieratká z lesa“   7.11. 2019

Stretnutie s príslušníkom PZ  „ Ako sa správame v cestnej premávke“ 13.11.2019

 

December:

Hracia streda - spoločné hry detí a rodičov 4.12.2019

Vianočná  besiedka – posedenie s rodičmi 17.12.2019

 

                Február:

            Karneval 12.2.2020

            Program v spolupráci s NAPANT-om „Odpad triedim rád, s prírodou som kamarát“ 20.2.2020

 

                Marec:

            Popoludnie s rodičmi – spoločné hry detí a rodičov

            Návšteva knižnice v ZŠ Janka Kráľa 10.3.2020

            Beseda ku Dňu vody „Putovanie kvapiek“ v spolupráci s NAPANT-om 16.3.2020