Navigácia

Obsah

Čo sa skrýva v tráve?

Slniečka poznávali, pozorovali a skúmali život drobných živočíchov a hmyzu žijúceho v tráve. Oboznámili sa a pracovali s digitálnou hračkou BEE BOT.