Navigácia

Obsah

Január v triede Slniečko

Slniečka tvorivo pracovali s rôznym výtvarným materiálom, realizovali rôzne aktivity so snehom a na snehu. Naučili sa, ako pomôcť zvieratkám a vtákom v zime. Interaktívne pracovali a riešili úlohy na interaktívnej tabuli.