Obsah

Prípravy na Mikuláša

Slniečka sa usilovne pripravujú a netrpezlivo čakajú na Mikuláša...