Navigácia

Obsah

SLNIEČKO

Veková skupina: 2-3 ročné deti         My - slniečka maličké,
Učiteľky:   Darina Vinčálková prvý rok sme v školičke.
                     Bc. Kristína Michalková Aj keď ráno plačeme,
                     Mária Adlerová, riad.MŠ  úprimne vám povieme,
  že už iba máličko-
  to za svojou mamičkou...
  Ešte povedať nevieme,
  ako ju veľmi ľúbime...

PLÁNOVANÉ AKTIVITY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 - tr.SLNIEČKO