Navigácia

Obsah

SLNIEČKO

Veková skupina: 2-3 ročné deti         My - slniečka maličké,
Učiteľky:   Darina Vinčálková prvý rok sme v školičke.
           Mgr. Monika Rádyová Aj keď ráno plačeme,
                   Mária Adlerová, riad.MŠ  úprimne vám povieme,
  že už iba máličko-
  to za svojou mamičkou...
  Ešte povedať nevieme,
  ako ju veľmi ľúbime...

PLÁNOVANÉ AKTIVITY tr. SLNIEČKO NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023:

SEPTEMBER:

- Plody našej záhrady – ovocno-zeleninová hostina           

- Deň mlieka 28.9.

OKTÓBER:

- Naše tekvičky – tvorivé dielne s rodičmi 25.10.2022

- Ľúbim svojich starkých – výroba darčeka pre starých rodičov

 - Deň jablka 21.10.

NOVEMBER:

- Tvorivé dielne s rodičmi k Vianočným trhom 23.11.2022

DECEMBER:

- Čo sa zmestí do škatule od topánok?

- zdobenie stromčeka

- pečenie vianočných koláčikov

-Posedenie pri vianočnom stromčeku-besiedka pre rodičov

JANUÁR:

- Najkrajší snehuliak – rodičia s deťmi stavajú snehuliaka

FEBRUÁR:

- Separujeme s Hugom – vychádzka k separačnéj hale

- Karneval – 15.2.2023

MAREC:

- Deň vody – experimentovanie s vodou

- Tvorivé dielne - tvorenie rodičov s deťmi k Veľkej noci

APRÍL:

- Tajomný les – beseda s pracovníkom  LKS

- Deň Zeme - príprava výzdoby, prehliadka vystavovaných prác okolo školského dvora

MÁJ:

- Moja mama – pozdrav detí ku dňu matiek ( besiedka )

JÚN:

- Preteky na odrážadlách  - šikovné slniečka pretekajú s rodičmi