Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Materská škola Agátik
Materská škola Agátik

Plánované aktivity

ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

SEPTEMBER

 • Deň mlieka- tvorivé hry

OKTÓBER

 • Malí stopári- jesenná vychádzka do prírody ,zber a poznávanie  prírodnín
 • Vychádzka ku záhradkám - pozorovať prácu v záhradke- zber jesennej úrody
 • Deň jablka -deň tvorivosti a zábavy, tvorivé výtvarné dielne,ochutnávka  chutných ovocných šalátov
 • Veselé tekvičky – jesenné variácie s tekvicami- spoločná aktivita s rodičmi 26.10.2022

NOVEMBER

 • Šarkaniáda--púšťanie farebných šarkanov v blízkom okol
 • Veselé hrabličky - úprava školského dvora, vytváranie pozitívneho vzťahu detí k okolitej prírode
 • Cestujeme vlakom s ujom Ferkom - 9.11.2022

DECEMBER

 • Mikuláš-stretnutie s Mikulášom a rozdávanie balíčkov
 • Tvorivé dielne- zhotovovanie vianočných ozdôb- spoločná aktivita s rodičmi
 • Vianočná besiedka-slávnostné vystúpenie pre rodičov pri stromčeku

JANUÁR

 • Športové aktivity- podporovať prevenciu proti chorobám- otužovanie na snehu
 • Starostlivosť  o zvieratká v zime -prikrmovanie vtákov na školskom dvore

FEBRUÁR

 • Fašiangový karneval
 • Beseda s ujom horárom

MAREC

 • Význam separovania odpadu pre životné prostredie- návšteva separačnej haly
 • Moja obľúbená kniha – z rozprávky do rozprávky
 • Deň vody- aktivity na triede

APRÍL

 • Deň Zeme - výstavka detských prác, aktivity zamerané na poznávanie prírody
 • Vychádzka k Smrečianke - pozorovanie a prikrmovanie kačiek
 • Ako sa staráme o zvieratká - beseda - 27.4.2023

MÁJ

 • Turistická vychádzka do prírody, poznávať a pozorovať kvety- herbár
 • Stretnutie s ujom rybárom - 30.5.2023
 • Deň mamičiek - darček pre mamičku - 17.5.2023

JÚN

 • Výlet do blízkeho okolia

Materská škola Agátik


hore