Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Materská škola Agátik
Materská škola Agátik

Plánované aktivity

ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

SEPTEMBER

 • Deň mlieka- tvorivé hry

OKTÓBER

 • „Malí stopári“ - jesenná vychádzka do prírody, zber a poznávanie  prírodnín
 • Vychádzka ku záhradkám - pozorovať prácu v záhradke - zber jesennej úrody
 • Deň jablka -deň tvorivosti a zábavy, tvorivé výtvarné dielne,ochutnávka  chutných ovocných šalátov

NOVEMBER

 • Veselé tekvičky - jesenné variácie s tekvicami - spoločná aktivita s rodičmi
 • „Šarkaniáda“ - púšťanie farebných šarkanov v blízkom okolí
 • „Veselé hrabličky“ - úprava školského dvora, vytváranie pozitívneho vzťahu detí k okolitej prírode
 • Tvorivé dielne - zhotovovanie vianočných ozdôb - spoločná aktivita s rodičmi - 23.11.2023

DECEMBER

 • Cestujeme vlakom s ujom Ferkom
 • Vianočná besiedka - slávnostné vystúpenie pre rodičov pri stromčeku

JANUÁR

 • Športové aktivity- podporovať prevenciu proti chorobám- otužovanie na snehu
 • Starostlivosť  o zvieratká v zime - vychádzka ku krmelcu - 25.1.2024

FEBRUÁR

 • Fašiangový karneval - 7.2.2024
 • "Ide vláčik ši,ši,ši..." - beseda s výpravcom - ujom Ferkom 

MAREC

 • Význam separovania odpadu pre životné prostredie - návšteva zberného dvora
 • Moja obľúbená kniha –z rozprávky do rozprávky
 • Deň vody- aktivity v triede

ARÍL

 • Deň Zeme- výstavka detských prác, aktivity zamerané na poznávanie prírody
 • Vychádzka k Smrečianke - pozorovanie života kačiek

MÁJ

 • Turistická vychádzka do prírody, poznávať a pozorovať kvety - herbár
 • Stretnutie s ujom rybárom
 • Darček pre mamičku

JÚN

 • Výlet do blízkeho okolia

Materská škola Agátik


hore