Navigácia

Obsah

SLONÍK

Veková skupina: 3-4 ročné deti               Sloníky sme zvedavé,
Učiteľky: Andrea Troppová                     no vôbec nie ťarbavé:
                  Eva Jambrichová                      kotúľ, ľah, či vyskočiť
                                                                                

– nie je ťažké zacvičiť...

 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 - tr.SLONÍK 

SEPTEMBER

Deň mlieka- tvorivé hry

OKTÓBER

Jesenná vychádzka do prírody - zber a poznávanie  prírodnín

Vychádzka ku záhradkám - pozorovať prácu v záhradke- zber jesennej úrody

Deň jablka -deň tvorivosti a zábavy, tvorivé výtvarné dielne, ochutnávka  chutných ovocných šalátov

NOVEMBER

Farebný deň- jeseň „červený“

Šarkaniáda-púšťanie farebných šarkanov v blízkom okolí

Veselé hrabličky - úprava školského dvora, vytváranie pozitívneho vzťahu detí k okolitej   prírode

DECEMBER

Tvorivé dielne- zhotovovanie vianočných ozdôb, pečenie medovníkov, zdobenie stromčeka

Vianočná besiedka- slávnostné vystúpenie pre rodičov pri stromčeku