Navigácia

Obsah

SLONÍK

Veková skupina: 3-4 ročné deti               Sloníky sme zvedavé,
Učiteľky: Andrea Troppová                     no vôbec nie ťarbavé:
                  Eva Jambrichová                      kotúľ, ľah, či vyskočiť
                                                                                

– nie je ťažké zacvičiť...

 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 - tr.SLONÍK 

SEPTEMBER

Deň mlieka- tvorivé hry

OKTÓBER

Jesenná vychádzka do prírody - zber a poznávanie  prírodnín

Vychádzka ku záhradkám - pozorovať prácu v záhradke- zber jesennej úrody

Deň jablka -deň tvorivosti a zábavy, tvorivé výtvarné dielne, ochutnávka  chutných ovocných šalátov

NOVEMBER

Farebný deň- jeseň „červený“

Šarkaniáda-púšťanie farebných šarkanov v blízkom okolí

Veselé hrabličky - úprava školského dvora, vytváranie pozitívneho vzťahu detí k okolitej   prírode

DECEMBER

Tvorivé dielne- zhotovovanie vianočných ozdôb, pečenie medovníkov, zdobenie stromčeka

Vianočná besiedka- slávnostné vystúpenie pre rodičov pri stromčeku

JANUÁR

.Športové aktivity- podporovať prevenciu proti chorobám- otužovanie na snehu

Starostlivosť  o zvieratká v zime -prikrmovanie vtákov na školskom dvore

FEBRUÁR

Karneval 12.2.2020

Beseda s príslušníkmi polície

MAREC

Poznávať regionálne zvyky, veľkonočné tradície, tvorivé dielne s rodičmi

Moja obľúbená kniha –z rozprávky do rozprávky

APRÍL

.Význam separovania odpadu pre životné prostredie- návšteva zberného dvora

Deň Zeme- výstavka detských prác, aktivity zamerané na poznávanie prírody

Vychádzka k Smrečianke - pozorovanie a prikrmovanie kačiek

MÁJ

Deň mamičiek- vystúpenie detí pre rodičov- besiedka

Turistická vychádzka do prírody, poznávať a pozorovať kvety

JÚN

Školský  výlet do blízkeho okolia -Obora- Závažná Poruba