Navigácia

Obsah

SLONÍK

Veková skupina: 3-4 ročné deti               Sloníky sme zvedavé,

Učiteľky: Andrea Troppová                   

no vôbec nie ťarbavé:
                 Natália  Petrášová                             kotúľ, ľah, či vyskočiť
                                                                             

– nie je ťažké zacvičiť...

 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY  tr. SLONÍK NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022:

 

SEPTEMBER:

- Deň mlieka- tvorivé hry

OKTÓBER:

- Malí stopári- jesenná vychádzka do prírody ,zber a poznávanie  prírodnín

- Vychádzka ku záhradkám - pozorovať prácu v záhradke- zber jesennej úrody

- Deň jablka -deň tvorivosti a zábavy, tvorivé výtvarné dielne, ochutnávka  chutných ovocných šalátov - 21.10.2021

NOVEMBER:

- Veselé tekvičky – jesenné variácie s tekvicami

- Šarkaniáda-púšťanie farebných šarkanov v blízkom okolí

- Veselé hrabličky - úprava školského dvora, vytváranie pozitívneho vzťahu detí k okolitej   prírode

DECEMBER:

- Tvorivé dielne- zhotovovanie vianočných ozdôb, pečenie medovníkov, zdobenie stromčeka

JANUÁR:

- Športové aktivity- podporovať prevenciu proti chorobám- otužovanie na snehu

- Starostlivosť  o zvieratká v zime -prikrmovanie vtákov na školskom dvore